این پایگاه خبری در راستای هم افزایی در عرصه اطلاع رسانی با همراهی جمعی از صاحبب نظران ، اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و نیز متخصصان و کارشناسان در حوزه‌های مختلف ، با صاحب امتیازی دکتر بایبوردی در سال ۱۳۹۸ در حرکتی جمعی با اهداف زیر «جامعه خبری تبریزکهن» را تشکیل دادند:
صاحب امتیاز و مدیرمسئول:  احمد بایبوردی
۱۳۹۸/۰۹/۲۵
سردبیر محمدرضا ایازی

زمینه انتشار: فرهنگی و اجتماعی

پایگاه خبری تحلی تبریز نیوز ( تبریزکهن ) با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیماه سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده است.