اهر به مجد باستانی خود بر می گردد
 اهر به مجد باستانی خود بر می گردد

اهر به سبب موقعیت جغرافیایی و اقلیمی از شرایط ایده آلی در دوره تاریخی مابین شمال و جنوب ارس بر خوردار بود قاراباغ و قاراداغ در شمال و جنوب ارس نماد امنیت ، در آذربایجان بزرگ بودند ،بطوری که هر مهاجمی به قاراباغ در شمال مسلط می شد ،بزودی بر کل قفقاز از داغستان تا […]

اهر به سبب موقعیت جغرافیایی و اقلیمی از شرایط ایده آلی در دوره تاریخی مابین شمال و جنوب ارس بر خوردار بود
قاراباغ و قاراداغ در شمال و جنوب ارس نماد امنیت ، در آذربایجان بزرگ بودند ،بطوری که هر مهاجمی به قاراباغ در شمال مسلط می شد ،بزودی بر کل قفقاز از داغستان تا تفلیس و ایروان و دربند و گنجه و شکی و …دست می یافت
قاراداغ نیز به علت نزدیکی به تبریز مرکز باستانی آذربایجان و یا اتورپاتگان
نقش کلیدی در امنیت و پشتیبانی حکام منطقه ای داشت
قاراداغ در دوره خلفای اشغالگر یکی از قطب های کلیدی مقاومت در برابر اعراب بود
بعد از مغول در عصر صفوی و قاجار طوایف و عشایر قاراداغ از ارکان حکومت های فوق بوده و نقش های امنیتی و دفاعی قابل توجهی در ایران داشتند
با عنایت بر اینکه شیخ شهاب الدین استاد شیوخ صفوی بود، قاراداغ از اعتبار بالایی در آن زمان بر خوددار بود ،جنگل ، کشاورزی ، دام و اسب و …موقعیت ژئو پلیتیکی و
ژئو مورفولوزیکی حاکم، از پتانسیل های منطقه قاراداغ می باشند
قاراداغ در دوره باستان مرکز ثقل ارتباط بین قفقاز و تبریز عمل می کرد
قاراباغ در شمال و قاراداغ در جنوب ارس به سبب مشابهت فرهنگی و جغرافیایی و اقلیمی ودیگر پتانسیل های محیطی در شمال و جنوب ارس نقش محوری در امنیت و مدیریت اجتماعی و اقتصادی آذربایجان داشتند
به طوری که هر مهاجمی به قفقاز اول باید قاراباغ را اشغال می کرد بعد از تسلط بر قاراباغ به راحتی بر قفقاز مسلط می شد
قاراداغ به علت نزدیکی به تبریز پایتخت باستانی و اتور پاتگانی ، مهمترین نقش امنیتی و اقتصادی و اجتماعی را بر خوددار بود
اهر در میان دشت قاراداغ، مهمترین مرکز اجتماعی و خدماتی و تجاری و اداری را بر عهده داشت که بیش از هزار روستا در کارنامه خدماتی و پشتیبانی این شهر مستند است
در متون علمی از ماکو تا کوههای طالش بین تبریز و ارس را قاراداغ گزارش کرده اند
موقعیت دفاعی و غیر قابل نفوذ قاراداغ مرکزی و غربی باعث می شد از قلعه های دفاعی آن به شکل خزانه حکومتی در زمان ناامنی و یا زندان سیاسی استفاده شود
با همه این تفاسیر شهر اهر در عصر قاجار بدترین شرایط سیاسی حیات خودرا تجربه کرده است ، در جریان جنگ های تجاوزگری روسی اهر مرکز فرماندهی سپاه ایران بوده و بارها توسط سپاه روس غارت می شود
و فرماندهی نهضت مشروطه ایران را بر عهده داشته ،بلاخره عصر پهلوی اوج سقوط اعتبار شهر اهر فرا می رسد
دو بار قاراداغ توسط،روس اشغال شده و شهر اهر بمباران می شود
ودر این دوره که استارت توسعه صنعتی ایران بوده ،در قاراداغ هیچ تحولی دیده نمی شود ، با احداث راهها و حضور ماشین به سرعت مردم از قاراداغ مهاجرت کرده واکنون حدود نصف
مردم تبریز را مهاجران قاراداغ تشکیل می دهند
امروزه محدوده مدیریت اجتماعی سیاسی امنیتی شهر اهر حدود ده فرمانداری می باشد
بلاخره اهر بعد از یک قرن رکود به سمت احیای ستاره اقبال خود خیز برداشته است
منطقه از مشکین تا کمتال رنگین کمانی از معادن پرارزش زیر زمینی را در دل خود دارد
تحقیقا دهه آتی، قاراداغ قطب معدنی کشور باید باشد و این مهم ،به وضوح شروع شده است
اکنون دو بزرگراه از مسیر تبریز اسپیران و خواجه ورزقان در آقا بابای فرامرزی به هم پیوسته واز طریق خاروانا به مرز ایروان خواهد پیوست
این بزرگراه به دروازه پنجم آذربایجان معروف است دکتر منادی و تاج الدین
.از نمایندگان شهر تبریز روی این مسیر حساسیت خاصی داشته و دنبال می کنند
مسیر ارمنستان به اروپا نزدیکتر از ترکیه است
حامی ریالی این بزرگراه شرکت مس ایران می باشد قطعا طرف ۳ سال آینده
این بزرگراه زیر بار ترافیک خواهد رفت
با شروع فعالیت ترانزیتی این بزرگراه شهر اهر و ورزقان از بن بست خارج شده و یک تونل ترانزیتی فعال از طریق گیلان اردبیل اهر ارمنستان تبدیل خواهد شد

وزارت راه قطعا از این طریق، بار ترافیک بین المللی مسیر فوق را مدیریت خواهد کرد .
احداث این تونل ترانزیتی و شروع سرمایه گذاری ملی در معادن منطقه شاخص های قطعی توسعه و گشایش ترابری ملی در منطقه هستند
که اقتصاد و اشتغال قاراداغ را متحول نموده و احیای مجدد ،مجد قاراداغ و شهر اهر را
به ارمغان خواهد آورد
پیشنهاد می کنم برادر عزیزم مهندس احمدزاده نماینده مجلس یازدهم اهر و هریس با همکاری نمایندگان ورزقان و مشکین و اردبیل با تشکیل یک کار گروه ویژه نسبت به آماده سازی مسیر ترانزیتی ورزقان اهر، مشکین اردبیل اقدام نمایند،.
جاده ورزقان اهر از رشت آباد تا صومعه دل باید تغییر کلی یافته و مسیر ورزقان دیزح صفرعلی تا رشت آباد در شمال اهرچای ادامه یابد مسیر فعلی برای ترانزیت و توسعه به سبب شرایط زمین شناسی آمادگی ندارد

منتظر یاداشت دوم توسعه قاراداغ باشید

۱۸اردیبهشت
جلیل شمس