گفتار امیر المومنین(ع)
گفتار امیر المومنین(ع)

خداوند سخن در نهج البلاغه سخن می گوید : خطبه ۲۱۰ قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه انسانِ به کمال رسیده ، عقل خود را زنده کرده است و نفس خود ،، نفس اماره بالسو ،، را میرانده است تا اینکه بدن فربه اش در اثر مداومت به اعمال […]

خداوند سخن در نهج البلاغه سخن می گوید :

خطبه ۲۱۰
قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله
و لطف غلیظه

انسانِ به کمال رسیده ، عقل خود را زنده کرده است
و نفس خود ،، نفس اماره بالسو ،، را میرانده است
تا اینکه بدن فربه اش در اثر مداومت
به اعمال نیک ، نازک می شود ،، حجاب ها ،، کنار می روند و غلظت ها از هر نوع ،، ضخامت حجاب ،،
در وجودش تبدیل به لطافت می شود

و بَرَقَ له لامع کثیر البرق
فَاَبانَ له الطریق

در انسانِ راهرو و فروتن ، بعد از مرحله ی احیای عقل و اماته نفس و نازک شدن جسم
به معنی ،، رد موانع ،، و تبدیل غلظت های
عصبی و حرص و آز و ناامیدی و … به لطافتهای ارامشِ خدادادی ،
ناگاه یکباره در درون او ، برقی می جهد
و می درخشد
و راه را به او نشان می دهد نظیر آدمی که در جای تاریکی قرار دارد و راه را نمی داند و یک مرتبه
برقی می جهد و راه را به او می نمایاند.

وَ سَلَکَ به السبیل و تدافعته الابواب
الی باب السلامه و … دارالاقامه

و او را راه می برد از این در به ان در ،
منزل به منزل او را می بَرَد تا به
دَرِ سلامت و امنیت روحی و بهداشت روانی
و ارامشی از جنسِ خویشاوندی با خودآ می رسد
که در انجا مصون از هر آفتی است

حضرت می فرماید:
تمام این مراحل و کمالات به موجب این است که قلب خود را به کار گرفت و پروردگارش را
راضی و خوشنود ،، خشنود ،، گردانید

با درود و تحیت بر روح پر فتوح امام علی ع
متقی ترین و دموکرات ترین
حکمران اجتماعیِ زمانِ خود

و سلام و احترام خدمت یاران ارجمند

ایام شهادت امیرالمومنین علی ع

تسلیت باد⬛️

فلورانس