نکات کلیدی در مذاکره
نکات کلیدی در مذاکره
1-در متقاعد کردن دیگران شتاب زده رفتار نکنیم.

 

۱-در متقاعد کردن دیگران شتاب زده رفتار نکنیم

۲-گاهی اوقات با سکوت راحتتر میشه امتیاز گرفت تا با حرف زدن

۳-بیشتر از اینکه حرف بزنیم سوال بپرسیم

۴-اگر کسی به ما دروغ گفت و ما متوجه آن شدیم تا حد امکان این مسئله را مطرح نکنیم

۵-درمذاکره گروهی فشار روانی کمتری به ما وارد میشه

۶-انتظار طرف مقابل رو بالا نبریم

۷-انتقام گرفتن رو تا حد امکان به تاخیر بندازیم

۸-تا حد امکان یک گفت و گو و مذاکره را با قهر ترک نکنیم

۹-بیشتر از یک گزینه پیش روی مخاطب قرار بدیم