تقدیر فرماندهی تیپ مکانیزه امام زمان (عج) از رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
تقدیر فرماندهی تیپ مکانیزه امام زمان (عج) از رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، مسئولین آموزش تیپ مکانیزه امام زمان (عج) شهرستان شبستر  در معاونت آموزش مرکز حضور یافتند و از تلاشهای مستمر مرکز در جهت آموزش نیروهای مسلح از  دکتر احمد بایبوردی رئیس ، دکتر پاسبان اسلام معاون آموزشی، […]

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، مسئولین آموزش تیپ مکانیزه امام زمان (عج) شهرستان شبستر  در معاونت آموزش مرکز حضور یافتند و از تلاشهای مستمر مرکز در جهت آموزش نیروهای مسلح از  دکتر احمد بایبوردی رئیس ، دکتر پاسبان اسلام معاون آموزشی، مهندس حسن نصیری فرد رئیس اداره بهره برداران و مدرسان مرکز با اهدای لوح سپاس و تندیس تشکر و قدردانی نمودند.