حیدر تکیه سی محله سرخاب تبریز
حیدر تکیه سی محله سرخاب تبریز

حیدر تکیه سی محله سرخاب تبریز در محله سرخاب و سمت شمال ویرانه های کوشک قائم مقام محله ای که به تکیه حیدر (حیدر تکیه‏ سی) معروف است. “آقا سلطان القرائی” در حواشی کتاب “روضه ‏الجنان” نوشته‏ اند: ” آنجا مقبره‌‏ و تکیه‏ سلطان میرحیدر تونی است و درب اعلی هم در آن حوالی بوده […]

حیدر تکیه سی محله سرخاب تبریز

در محله سرخاب و سمت شمال ویرانه های کوشک قائم مقام محله ای که به تکیه حیدر (حیدر تکیه‏ سی) معروف است. “آقا سلطان القرائی” در حواشی کتاب “روضه ‏الجنان” نوشته‏ اند: ” آنجا مقبره‌‏ و تکیه‏ سلطان میرحیدر تونی است و درب اعلی هم در آن حوالی بوده است، جماعتی از درویشان و طائفه ‏ صوفیه از دور و نزدیک و از بلاد عثمانی نیز به آن تکیه رفت و آمد داشته ‏اند”. “سلطان میر حیدر تونی” ملقب به “قطب ‏الدین” معاصر “قره یوسف” و پسرش “قره اسکندر” بوده است و نسبتی با “قطب‏ الدین حیدر ترک‏نژاد” مرید “خواجه احمد یسوی” که در تربت حیدریه مدفون است، دارد. جماعت حیدیران را بعضی به همین “سلطان میرحیدر تونی” نسبت می‏دهند.

تا ایام شاه عباس معمور و آسیبی از خرابکاری طرفین (شیعه و سنی) نیفتاده بود. شاه عباس آنجا را با لوث تهمت فسق آلوده کرده منهدم ساخت. این خرابه یا قسمتی از آن تا اواخر سلسله قاجاریه با نام اصلی باقی و مشخص بوده است. امروزه از آن ویرانه اثری بجا نیست، همه را خانه و عمارت ساخته اند.

ماخذ:@Mirasimiz