برگزاری همایش عفاف و حجاب در دادگستری تبریز
برگزاری همایش عفاف و حجاب در دادگستری تبریز
تبریزکهن-به مناسبت روز عفاف و حجاب همایشی در دادگستری تبریز برگزار شد.

تبریزکهن-به مناسبت روز عفاف و حجاب همایشی در دادگستری تبریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان، در این همایش غفوری مادر گرامی شهید مدافع حرم «صادق عدالت اکبری» سخنرانی کرد.
همچنین به هفت نفر از فرزندان دختر کارکنان دادگستری که در مسابقه نقاشی بمناسبت روز دختر شرکت کرده بودند جایزه تقدیم شد؛ نیز به شش نفر از برندگان مسابقه عکاسی حجاب ویژه فرزندان زیر ۹ سال کارکنان و به ۳ نفر از برندگان مسابقه خاطره نویسی «حجاب، انتخاب من» ویژه فرزندان ۹ تا ۱۵ سال کارکنان و به ۱۰ نفر از برندگان مسابقه «تجربه آرامش همسران» ویژه یانوان شاغل در دادگستری و همسران کارکنان جایزه اهداء شد.
بیست و یکم تیرماه سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است.