چهارمین مراسم تقدیر ازمراسم از مدافعان سلامت
چهارمین مراسم تقدیر ازمراسم از مدافعان سلامت
تبریز کهن-چهارمین مراسم تقدیر از مدافعان سلامت ویژه اعضای هئیت علمی گروه رادیولوژی به همت دانشکده پزشکی تبریز برگزار شد .

تبریز کهن-چهارمین مراسم تقدیر از مدافعان سلامت ویژه اعضای هئیت علمی گروه رادیولوژی به همت دانشکده پزشکی تبریز برگزار شد .
به گزارش خبرنگار ما، چهارمین مراسم تقدیر از مدافعان سلامت ویژه اعضای هئیت علمی گروه رادیولوژی به همت دانشکده پزشکی تبریز با حضوردکتر حجت پورفتحی رئیس دانشکده پزشکی برگزار شد .
در این مراسم از اعضای هئیت علمی گروه رادیولوژی که از اولین گروه های تشخیص بیماری کرونا و حضور مستقیم و تماس بالینی با بیماران قبل از شروع فرایند درمان داشته اند ، تجلیل شد.
به گزارش فوق اساتید ذیل مورد تقدیر قرار گرفتند: آقایان دکتر محمد کاظم طرزمنی ، ابوالحسن شاکری ، امیررضا جهانشاهی ، جواد جلیلی ، رضا جواد رشید و سرکار خانمها دکتر فاطمه قطره سامانی ،پریسا حاج علی اوغلی ، بتول سیفی ، مهناز رنجکش .