لذت بخشش در دین اسلام
لذت بخشش در دین اسلام
بخشش از بزرگان است . یعنی بخشش نشانه بزرگی است. الا تحبون ان یغفر الله لکم س نور آیه ۲۲_۲۴ می گویند: در عفو لذتی است که در انتقام نیست.

بخشش از بزرگان است .
یعنی بخشش نشانه بزرگی است.

الا تحبون ان یغفر الله لکم
س نور آیه ۲۲_۲۴

می گویند: در عفو لذتی است که در انتقام نیست.
اما عفو و بخشش علاوه بر لذت بخشی ،
شفابخش و حیات بخش هم هست. بسان
خونی تازه بر رگهای خشکیده ی افرادی است
که رفتارشان نیازمند نسیمی خوش عطر
از سوی روح بزرگ ، وارسته و بخشایشگر است .

بخشش ، نشانه ی فروتنی و خداگونگی هم هست.
آنگاه که خداوند مهربان ، به طور مستمر
لغزشها و گناهان ما و دیگران را می بخشد،
ما چگونه می توانیم از بخشودن بنده ی خدا
امتناع کنیم؟

بخشش ، از ارزشمندترین و زیباترین
اَشکالِ عشق است.

زیرا با بخشیدن خودمان و دیگران ،
قدرت شِفابخشِ عشق و نیروی بیکران اتصال به
منشا خیر و نیکی و اِحیای نفْس ها در جهان هستی را تجربه می کنیم.
ما با بخشیدن دیگران ،
از قید و بندِ زنجیر زنگ زده و تفتیده و
از سقوط در قعر چاه تیره ی کینه توزی
آزاد می شویم ،، زنده باد آزادی ،،

قدرت بخشش ، ناشی از قدرت زندگی در
زمان حال و رها کردن گذشته ای رنج اور است که
عمر گرانمایه را تلف و انرژی تجدیدناپذیرمان را
که می بایست صرف برنامه ها و افکار سازنده ای برای بهبود کیفیت زندگی شود ،،، هدر می دهد.

در پایان ، بخشش ، تسلیمِ منفعلانه نیست!
بلکه تصمیمی آگاهانه برای متوقف کردن
نفرت و انزجار و آزاد کردن خود و دیگران است.

فردا … خیلی دیر است!

همین امروز جوانه بزن!

همین حالا ببخش!

فلورانس