کسب رتبه برتر سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در جشنواره شهید رجایی
کسب رتبه برتر سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در جشنواره شهید رجایی
تبریزکهن- سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی استان در سال 98، مقام برتر در اجرای شاخص های عمومی و اختصاصی در جشنواره شهیدرجایی را کسب کرد.

تبریزکهن- سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی استان در سال ۹۸، مقام برتر در اجرای شاخص های عمومی و اختصاصی در جشنواره شهیدرجایی را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ دربیست وسومین جشنواره شهید رجایی استان آذربایجان شرقی دستگاه های اجرایی در شاخص‌های عمومی، اختصاصی ارزیابی شده و سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی نیز در هر دو شاخص‌های عمومی و اختصاصی به عنوان دستگاه برتر معرفی شد و با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دکتر پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی از مهندس اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی تجلیل شد.

​در جشنواره شهیدرجایی که با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، استاندار آذربایجان شرقی و مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار گردید، از سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی به عنوان دستگاه اجرایی برتر استان در شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد تقدیر به عمل آمد.

شایان ذکراست؛ جشنواره شهید رجایی با هدف شناسایی و قدردانی از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت ایران اسلامی ‌و ارتقا و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی در سطوح مختلف از طریق تقدیر و تشویق آنها برگزار می‌شود و ارتقای کارآمدی، بهره وری، پاسخگویی و شفافیت عملکرد دستگاه های اجرایی، آگاهی مردم از وضعیت عملکرد دستگاه ها و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی و غیره برخی از اهداف برگزاری جشنواره شهید رجایی است.

این گزارش می افزاید؛ در جشنواره شهید رجایی دستگاههای اجرایی در سه شاخص عمومی، اختصاصی و عمومی – اختصاصی موردارزیابی قرار می گیرند که سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی موفق به کسب رتبه برتر در دو شاخص عمومی و اختصاصی شد.