آمادگی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی برای همکاری در زمینه های مختلف گیاهان دارویی نظیر شناسایی، کشت، تکثیر، تولید و بررسی مواد موثره آنها با شرکتهای دارویی
آمادگی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی برای همکاری در زمینه های مختلف گیاهان دارویی نظیر شناسایی، کشت، تکثیر، تولید و بررسی مواد موثره آنها با شرکتهای دارویی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، جلسه ای در ارتباط با توسعه همکاری های مختلف در زمینه گیاهان دارویی بین مرکز و صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی دکتر سلطانی با حضور معاون پژوهشی مرکز و دکتر سلطانی رئیس صنایع دارویی، رئیس و محققین بخش تحقیقات منابع […]

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، جلسه ای در ارتباط با توسعه همکاری های مختلف در زمینه گیاهان دارویی بین مرکز و صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی دکتر سلطانی با حضور معاون پژوهشی مرکز و دکتر سلطانی رئیس صنایع دارویی، رئیس و محققین بخش تحقیقات منابع طبیعی و مسئول تجاری سازی مرکز در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی برگزار شد.

در این جلسه دکتر توسلی معاون پژوهشی مرکز، آمادگی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان را برای همکاری با شرکت فوق الذکر اعلام نمود و اظهار داشت: در صورت موافقت دفتر امور فناوری سازمان این مرکز می تواند به عنوان واحد تحقیق و توسعه صنایع یاد شده عمل نماید و مقرر گردید مهندس ژیلا بالایی مسئول تجاری سازی مرکز در این زمینه موضوع را از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی پیگیری نموده و در صورت حصول نتیجه مثبت، تفاهم نامه همکاری در این مورد منعقد گردد.

در این جلسه دکتر سلطانی رئیس صنایع دارویی واقع در آخولا ضمن اعلام آمادگی متقابل برای همکاری مرکز اظهارداشت :تامین مواد اولیه سالم و عاری از آلودگی و با استاندارد بالا بزرگترین مشکل کارخانجات فرآوری گیاهان دارویی می باشد و در همکاری فیمابین باید هدف اصلی استاندارد سازی مواد گیاهی دارویی باشد.

در ادامه آقای دکتر ابراهیمی رئیس بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز برای همکاری در زمینه های مختلف گیاهان دارویی نظیر شناسایی، کشت، تکثیر، تولید و بررسی مواد موثره آنها اعلام آمادگی نمود.

مهندس ایمانی و مهندس آذر رفعتی و دکتر نگار ولیزاده از محققین گروه گیاهان دارویی بخش تحقیقات منابع طبیعی نیز بر لزوم اهلی کردن گیاهان دارویی با ارزش اقتصادی بالا و افزایش مواد موثره این گیاهان با استفاده از اصول به زراعی و تحت شرایط بوم شناختی مشخص تاکید نمودند. در خاتمه مقرر گردید در ارتباط با موارد ذیل همکاری و تعامل لازم بعمل آید.

۱- همکاری مرکز به عنوان واحد تحقیق و توسعه صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی دکتر سلطانی

۲- تولید و تامین مواد گیاهی اولیه سالم مربوط به گونه های مورد نیاز شرکت مزبور

۳- همکاری در زمینه استانداردسازی گیاهان دارویی با ارزش اقتصادی بالا

۴- همکاری در زمینه های شناسایی، تکثیر، تولید و بررسی مواد موثره گیاهان دارویی