تشکیل تیم ویژه برای بررسی مسائل زیست محیطی معدن طلای اندریان
تشکیل تیم ویژه برای بررسی مسائل زیست محیطی معدن طلای اندریان

به گزارش شاهدنیوز ، استاندار آذربایجان‌ شرقی با تاکید بر تسریع و تسهیل اخذ تسهیلات مورد نیاز سرمایه گذاران بخش معادن، اظهار داشت: قبول پروانه بهره برداری معدن به عنوان وثیقه برای اخذ تسهیلات انگیزه بسیار مهمی برای سرمایه گذاران است. پورمحمدی گفت: با توجه به اینکه سهام‌دار اصلی شرکت زرین داغ آستارکان با ۷۵ […]

به گزارش شاهدنیوز ، استاندار آذربایجان‌ شرقی با تاکید بر تسریع و تسهیل اخذ تسهیلات مورد نیاز سرمایه گذاران بخش معادن، اظهار داشت: قبول پروانه بهره برداری معدن به عنوان وثیقه برای اخذ تسهیلات انگیزه بسیار مهمی برای سرمایه گذاران است.
پورمحمدی گفت: با توجه به اینکه سهام‌دار اصلی شرکت زرین داغ آستارکان با ۷۵ درصد سهام خارجی است، باید بررسی شود آیا منع قانونی برای واگذاری معدن اندریان به این شرکت به عنوان بهره بردار معدن وجود داشته است؟
وی ادامه داد: باید یک تیم ویژه جهت بررسی دقیق در خصوص اینکه آیا واگذاری قانونی بوده و اینکه آیا شرکت به تعهدات خود در خصوص حفاظت و صیانت از طبیعت عمل کرده است تشکیل شود.