اقدامات درخور توجه شهرداری منطقه یک تبریز
اقدامات درخور توجه شهرداری منطقه یک تبریز

      مهندس پور خردمند از نیروهای اصیل و با ریشه و توانمند شهرداری هستند که در منصبی قرار گرفتند منشا اثرات خیر بوده اند همیشه بدون حاشیه وحرف وحدیت در حوزه کاری خودشان منشا تحولات مثبت بوده اند .یکی از خصوصیات بارز ایشان انجام کارهای بزرگ وتاثیر گذار مخصوصا در مناطق کم برخوردار […]

 

 

 

مهندس پور خردمند از نیروهای اصیل و با ریشه و توانمند شهرداری هستند که در منصبی قرار گرفتند منشا اثرات خیر بوده اند همیشه بدون حاشیه وحرف وحدیت در حوزه کاری خودشان منشا تحولات مثبت بوده اند .یکی از خصوصیات بارز ایشان انجام کارهای بزرگ وتاثیر گذار مخصوصا در مناطق کم برخوردار بدون هزینه های زاید می باشد که قبلا در شهرداری منطقه هفت تحولات چشمگیری از خود بروز داده اند واکنون در شهرداری منطقه یک همچنان پرتلاش وخستگی ناپذیر جلو می روند .اخیرا در تلاشی کم نظیر کمتر از دوماه اقدام به ایجاد فضای سبز وپارک چشم نوازی در منطقه ای که قبلا به صورت خرابه در پشت بیمارستان شمس قرار داشت به به بوستان تحت عنوان مدافعین سلامت به مساحت ۸۷۰۰ متر مربع نموده اند که واقعا جای تشکر ودست مریزاد دارد جا دارد از مدیریت داهیانه ایشان وپرسنل خدوم شهرداری منطقه یک تبریز تقدیر وتشکر گردد.