🔹انتقال آب آراز به دشت مرند با ۱٢۰۰ میلیارد تومان
🔹انتقال آب آراز به دشت مرند با ۱٢۰۰ میلیارد تومان

▫️فرماندار شهرستان مرند با اشاره به اینکه برای انتقال آب آراز به دشت مرند ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه شده گفت: برای تکمیل این پروژه ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است. ▫️هزینه انتقال آب ارس به مرند نزدیک به چهار برابر هزینه احداث بزرگراه اهر – تبریز است. به گفته مسئولان برای این بزرگراه ۱۶۰ میلیارد […]

▫️فرماندار شهرستان مرند با اشاره به اینکه برای انتقال آب آراز به دشت مرند ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه شده گفت: برای تکمیل این پروژه ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است.

▫️هزینه انتقال آب ارس به مرند نزدیک به چهار برابر هزینه احداث بزرگراه اهر – تبریز است. به گفته مسئولان برای این بزرگراه ۱۶۰ میلیارد تومان هزینه شده و برای اتمام آن ۱٧۰ میلیارد تومان دیگر نیز مورد نیاز است.