برگزاری سه دوره آموزشی گاو شیری، احداث گلخانه و کلاس آموزشی ترویجی آبیاری در گلخانه ها توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
برگزاری سه دوره آموزشی گاو شیری، احداث گلخانه و کلاس آموزشی ترویجی آبیاری در گلخانه ها توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دوره اموزشی پرورش گاو شیری برای کارکنان وظیفه نیروی انتظامی تبریز در ستاد ناحیه انتظامی استان به مدت سه روز برگزار شد که مدرس دوره مهندس نجفی فراگیران را با روشهای پرورش گاو شیری آشنا نمود. همچنین کلاس عملی اصول احداث […]

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دوره اموزشی پرورش گاو شیری برای کارکنان وظیفه نیروی انتظامی تبریز در ستاد ناحیه انتظامی استان به مدت سه روز برگزار شد که مدرس دوره مهندس نجفی فراگیران را با روشهای پرورش گاو شیری آشنا نمود. همچنین کلاس عملی اصول احداث گلخانه در پردیس سعید آباد با تدریس دکتر محسن پورسلطان  برگزار شد که کلاس تئوری در قرار گاه لشکر عاشورا برگزار شده بود در این دوره کارکنان وظیفه سپاه عاشورا با آخرین اصول احداث گلخانه  بصورت عملی اشنا شدند. گفتنی است کلاس آموزشی ترویجی آبیاری در گلخانه ها با تدریس دکتر حسن اصولی  در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان با حضور بهره برداران شهرستان برگزارشد.و در پایان  دوره ها پس از اخذ ازمون برای فراگیران موفق گواهی پایان دوره صادر گردید.