معرفی رقم جدید زردآلو با نام درخشان با رهبری محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
معرفی رقم جدید زردآلو با نام درخشان با رهبری محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی معرفی رقم جدید زردآلو با نام درخشان توسط گروه اصلاحگر پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری به رهبری دکتر حمید رهنمون محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در پنجاه و نهمین جلسه کمیته معرفی رقم در […]

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی معرفی رقم جدید زردآلو با نام درخشان توسط گروه اصلاحگر پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری به رهبری دکتر حمید رهنمون محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در پنجاه و نهمین جلسه کمیته معرفی رقم در مورخه ۲۸/۰۸/۹۹ معرفی گردیده است.

دکتر حمید رهنمون محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در گفتگو با روابط عمومی مرکز بیان نمود: زردآلوی رقم درخشان با خصوصیات عملکرد باردهی بالا(۳۰ کیلوگرم بر درخت بالغ)، میوه درشت ( با میانگین وزنی ۳۹ گرم و حجم ۴۵ سانتی متر مکعب )، بریکس (۱۸ %)، زود رسی ( نیمه اول خرداد)، دیر گلی نسبی (اواسط فروردین)، طعم مطلوب، استحکام میوه روی شاخه حامل، رنگ پذیری و خصوصیات آروماتیک مناسب برای کاربری تازه خوری بوده و  از قابلیت بازار پسندی بالایی برخوردار است.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی