آخرین دستاورد های تحقیقاتی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
آخرین دستاورد های تحقیقاتی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

دکتر احد حبیب زاده  رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی ، به مناسبت هفته پژوهش در گفتگو با روابط عمومی مرکز عملکرد بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری در سال ۱۳۹۹را به شرح ذیل تشریح نمود. بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری با دارا […]

دکتر احد حبیب زاده  رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی ، به مناسبت هفته پژوهش در گفتگو با روابط عمومی مرکز عملکرد بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری در سال ۱۳۹۹را به شرح ذیل تشریح نمود.

بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری با دارا بودن ۳ ایستگاه فعال پژوهشی در راستای پیشبرد اهداف تحقیقاتی مرکز و چالش‌های بخش اجرا کوشا بوده که اهم این دستاوردها شامل است بر:

مدیریت سیلاب و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی با طرح ملی پخش سیلاب بر آبخوان تسوج

جلوگیری از مخاطره سیل با ارائه الگوی آبیاری سیلابی  به عنوان روشی مناسب بهره‌برداری از  سیلاب برای کاشت محصولات زراعی و باغی

افزایش راندمان آبیاری ۵۰ الی ۷۰ درصد با استفاده از فیلترهای سنگریزه‌ای همراه سامانه‌های سطوح آبگیرباران در باغات

پهنه بندی اراضی مارنی حساس به فرسایش استان

شناسایی و بررسی نقش گونه های مرتعی بر کنترل فرسایش در سازندهای مارنی

استفاده از سامانه‌های سطوح آبگیر باران در جمع‌آوری بارش

افزایش پوشش گیاهی و تولید علوفه مراتع با استفاده از عملیات ذخیره نزولات آسمانی کنتورفارو و پیتینگ در شرایط کامل دیم:  این پژوهش نشان داد کرت‌های دارای سامانه‌ به خصوص فارو و پیتینگ همراه بذرپاشی گونه مرتعی آگروپیرون النگاتوم و علوفه اسپرس به ترتیب با ۱۷/۵۱۷ و ۵/۶۳۷ کیلوگرم درهکتار دارای تولید گیاهی خوشخوراک مرتعی مناسب هستند.

                                                       

ایجاد  باغات پسته دیم به روش استحصال آب باران، در  مناطق خشک همراه با خاک‌های سنگین و نیمه سنگین (پایگاه تحقیقاتی خواجه)

ارزیابی  پتانسیل خطر و آسیب پذیری  زمین لغزش‌های حوزه اهرچای با استفاده از روش فازی و هوش مصنوعی

ساخت و واسنجی حسگر پوشش‌دار دستگاه TDR ‎به منظور اندازه‌گیری رطوبت خاک‌های شور

بررسی و تحلیل کمی و کیفی داده‌های فرسایش، روانآب، خاک و پوشش گیاهی در حوضه‌های معرف و زوجی

اولویت‌بندی عوامل موثر بر عدم مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرح‌های آبخیزداری:

بیشترین عوامل موثر بر عدم مشارکت مردمی از دیدگاه کارشناسان به ترتیب شاخص‌های اقتصادی، طراحی- اجرا، آموزشی و ترویجی و در نهایت اجتماعی است از دیدگاه آبخیزنشینان شاخص‌های اقتصادی، آموزشی و ترویجی، طراحی –اجرایی و در نهایت اجتماعی بود. همچنین از منظر کارشناسان،  “دیربازده بودن طرح های آبخیزداری” و از منظر آبخیزنشینان ” نادیده گرفتن درآمد مردم به عنوان انگیزه اقتصادی مستقیم ” است.

دکتر احد حبیب زاده در ادامه دستاورد های ایستگاه تحقیقاتی آبخوان تسوج را به شرح ذیل تشریح نمود:بهبود کمی وکیفی منابع آب زیرزمینی دشت تسوج از طریق تغذیه با ستفاده ازسیتم غلام در گردش و پخش سیلاب های فصلی

۱) دخیره و پخش سیلاب به  حجم ۲ میلیون و۴۰۰ هزار متر مکعب آب ناشی از نزولات جوی در فاصله زمانی ۱۳۷۹ – ۱۳۹۸

۲) تولید و توزیع نهال پستهبه تعداد ۴۰۰۰۰ هزاز اصله هر ساله در ایستگاه تحقیقاتی وآموزشی ، ترویجی آبخوان تسوج جهت اصلاح الگوی کشت در حوضه های حاشیه دریاچه ارومیه

۳) برگزاری بیش از ۸۵ کارگاه آموزشی و ترویجی برای بهره برداران وکشاورزان در شهرستان استان آذربایجان شرقی و استان های همجواردر راستای اصلاح الگوی کشت و استفاده نهال های کم آب دوست ( نهال پسته و زعفران)

۴) تولید و ترویج محصولات ارگانیک با احداث باغات پسته و بادام و انگور با مجموع نیتریت و نیترات کمتر ازppm 4/16

۵) افزایش سطح پوشش گیاهی از طریق احیاء۳۰۰ هکتار مراتع مشجر و ۴۰۰ هکتار جنگل کاری دیم متشکل از درختان باغی مثمره وغیر مثمره

۶) آموزش و ترویج به کشاورزان و بهره برداران و کارشناسان پهنه با استفاده از سطوح عایق جهت استحصال نزولات جوی با بکار گیری از روش فیلتر سنگریزه با اعمال این روش فیلتر سنگریزه حجم سالانه آب مصرفی درختان پسته به اندازه یک پنجم روش سنتی کاهش می یابد.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی