ترجمه کتابی تحت عنوان قارچ‌های جنوبگان، تنوع زیستی، بوم شناسی و کاربردهای زیست‌فناورانه توسط استادیار بیماری شناسی گیاهی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
ترجمه کتابی تحت عنوان قارچ‌های جنوبگان، تنوع زیستی، بوم شناسی و کاربردهای زیست‌فناورانه توسط استادیار بیماری شناسی گیاهی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

دکتر علی چناری بوکت در گفتگو با روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان ‌شرقی اظهار داشت: علاقمندی ایجاد شده در بنده به پژوهش‌های قطب به حضور در کنگره پژوهش‌های قطب در انستیتوی ملی تحقیقات قطب ژاپن در طی فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی دوره دکتری در معیت استاد فرزانه پروفسور موتوآکی […]

دکتر علی چناری بوکت در گفتگو با روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان ‌شرقی اظهار داشت: علاقمندی ایجاد شده در بنده به پژوهش‌های قطب به حضور در کنگره پژوهش‌های قطب در انستیتوی ملی تحقیقات قطب ژاپن در طی فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی دوره دکتری در معیت استاد فرزانه پروفسور موتوآکی توجو در شهر تاچیکاوا (نزدیک توکیو) در سال ۲۰۱۳ برمی‌گردد. در عصر کنونی که رفته رفته پیشرفت‌های زیست‌فن‌آورانه حرف اصلی را می‌زنند، فعالیت در مباحث جدید به منظور دستیابی به دستاوردهای نو غیر قابل اجتناب است. می‌توان گفت در طی نزدیک ۲۵ سالی که پژوهش‌ها در تمام زمینه‌ها در مناطق قطبی در کشورهای پیشرو آغاز گردیده است، سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های پژوهشی گسترده‌ای در حوزه‌هایی چون فیزیک، شیمی، زمین‌شناسی، تنوع‌زیستی، باکتری‌شناسی، قارچ‌شناسی، اقیانوس‌شناسی، اخترشناسی و … در این بخش کمتر شناخته شده از کره زمین به انجام رسیده و ایستگاه‌های تحقیقاتی متعددی توسط کشورها در این ناحیه ایجاد گردیده است. در بخش قارچ‌شناسی (قارچ‌های حقیقی و اوومیست‌ها) بررسی‌های متعددی به انجام رسیده و نتایج آن نیز در مجلات معتبر بین‌المللی به چاپ رسیده است. با توجه به اینکه در بخش‌هایی از میهن عزیزمان (بخش‌هایی از آذربایجان‌شرقی، اردبیل و …) برف و یخبندان دائمی در طول سال (حتی در تابستان) داریم به نوعی می‌توان گفت شرایط مشابه مناطق قطبی در سطح محدود شبیه‌سازی می‌‌گردد که نیاز به بررسی‌های بیشتر در زمینه مطالعاتی باکتری‌شناسی و قارچ شناسی را می‌طلبد. حتی در بررسی‌های اولیه که در دوره دانشجویی دکتری بنده و با حضور پروفسور توجو در ناحیه کندوان تبریز انجام دادیم گونه Pythium kandovanense به عنوان گونه جدید برای جهان و بیمارگر گیاهان مرتعی آن ناحیه شناسایی و معرفی گردید. بنابراین در طی بررسی‌ها برای یافتن کتابی که پوشش دهنده چنین مباحثی باشد، کتاب حاضر با عنوان “Fungi of Antarctica Diversity, Ecology and Biotechnological Applications” به ویراستاری Luiz Henrique Rosa نظر حقیر را به خود جلب نمود و احساس کردم با ترجمه این کتاب می‌توان این مبحث نو را با علاقمندان این حوزه به اشتراک گذاشت. جلد اول این ترجمه تحت عنوان قارچ‌های جنوبگان، تنوع زیستی، بوم‌شناسی و کاربردهای زیست‌فناورانه (مشتمل بر شش فصل کتاب به علاوه یک فصل در مورد اوومیست‌های شناسایی شده از این نواحی) اکنون آماده شده و در دسترس عزیزان می‌باشد و در حال انجام کارهای جلد دوم نیز هستم. از تمام همکاران، پژوهش‌گران و دانشجویان عزیز خواهشمندم این مختصر را که قطعا خالی از اشکال نیست، مطالعه فرموده و حقیر را از نظرات ارزشمند خود از طریق رایانامه a.chenari@areeo.ac.ir مطلع فرمایند.

 

 

 

garch990806 EDIT.pdf