با توافق ایران و جمهوری آذربایجان انجام می‌شود/ تکمیل و ساخت سد و نیروگاه‌های خداآفرین و قیزقلعه‌سی
با توافق ایران و جمهوری آذربایجان انجام می‌شود/ تکمیل و ساخت سد و نیروگاه‌های خداآفرین و قیزقلعه‌سی

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، یوسف غفارزاده اظهار داشت: در هفته پایانی آذر ماه گذشته، کمیسیون فنی هیئت ایرانی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو، خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران و مشاور پس از تشکیل چند جلسه حضوری و ویدئو کنفرانسی در ایران و جمهوری آذربایجان در سفر به […]

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، یوسف غفارزاده اظهار داشت: در هفته پایانی آذر ماه گذشته، کمیسیون فنی هیئت ایرانی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو، خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران و مشاور پس از تشکیل چند جلسه حضوری و ویدئو کنفرانسی در ایران و جمهوری آذربایجان در سفر به نخجوان و بررسی احجام و نقشه‌های مربوط به احداث سدهای “خداآفرین و قیز قلعه‌سی” به توافق اولیه رسیدند و مقرر شد تکمیل و ساخت سد و نیروگاه‌های “خداآفرین و قیز قلعه‌سی” پس از توافق مقامات ارشد با مشارکت دو طرف انجام شود.

 به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی، در دیدار اخیر وزیر نیرو و معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان نیز توافق کارشناسان فنی دو کشور تایید و بر تکمیل ساخت سد و نیروگاه‌های “خداآفرین و قیزقلعه سی” تاکید شد.

مرمت مشترک پل‌های تاریخی پایین دست سد خداآفرین

غفارزاده، در این گفت‌وگو همچنین از توافق طرف ایرانی و آذربایجانی برای مرمت مشترک پل‌های تاریخی پایین دست سد خداآفرین که از مواریث فرهنگی مشترک هستند، خبر داد.

وی افزود: هدف از احداث سد خداآفرین که در فاصله ۱۹۶ کیلومتری پایین‌دست ارس واقع شده، ذخیره سازی و کنترل سیلاب های این رودخانه و آبیاری ۷۴ هزار هکتار از اراضی پایین دست در استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل و تولید برق به میزان ۵۵۰ گیگاوات ساعت در سال است که در حال حاضر از ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

 وی همچنین افزود : سد تنظیمی “قیز قلعه سی “در فاصله ۱۲ کیلومتری پایین دست سد مخزنی خداآفرین با هدف آن تنظیم ،انحراف و انتقال آب خروجی از مخزن سد خداآفرین به کانال اصلی شبکه آبیاری و تولید برق به میزان ۲۷۰گیگاوات  ساعت در سال است، این سد در حال حاضر ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.