فرصتی برای بازگشت به آرمان های انقلاب
فرصتی برای بازگشت به آرمان های انقلاب

ابوالفضل وصالی حضور اعجاب انگیز اقشار مختلف مردم در مراسم تشییع پیکر شهید قاسم سلیمانی در شهر های مختلف آن هم در بحبوحه ی مشکلات و بحران های اقتصادی و به تبع آن اجتماعی احیاناً با یک خطرو جفای فرصت طلبانه ی رایج در فضای سیاسی مواجه می باشد و آن مصادره ی محبوبیت وی […]

ابوالفضل وصالی

حضور اعجاب انگیز اقشار مختلف مردم در مراسم تشییع پیکر شهید قاسم سلیمانی در شهر های مختلف آن هم در بحبوحه ی مشکلات و بحران های اقتصادی و به تبع آن اجتماعی احیاناً با یک خطرو جفای فرصت طلبانه ی رایج در فضای سیاسی مواجه می باشد و آن مصادره ی محبوبیت وی به نفع جریان و یا جناح و یا ارگان و نهاد خاص است .
برای قوت این گمان همین بس که بعضی آدم های خاص که عملکرد آن ها در مسند های تحت تصدی خود و نیز رویکردهای اشرافیگری و زندگی لاکچری وابستگان سببی و نسبی شان به غایت با سیره ی شهید سلیمانی توفیر دارد ، گاهاً با نشر یادداشت ها و یا روایت های رندانه ی حاوی خاطرات دوران هم رزمی و هم لباسی ، تلویحاً در صدد تشابه و هم قیاسی مع الفارق با او بر می آیند ، این در حالی است که درشرایط حالِ آن ها به مثابه اصل « ملاک حال فعلی افراد است » ، هیچ نقطه ی مشترکی نمی توان یافت !
واقعیت این است که درمصادرحکومت به ندرت می توان افرادی را یافت که مانند سردارسلیمانی علیرغم جایگاه رفیعی که در ساختار نظام داشت ، پاک دست و مخلص وآرمان گرا و ساده زیست و متقی مانده باشد ؛ آنانی که با اغوا وآلودگی به هوای نفس و زخارف دنیا مصداق سخن شهید حمید باکری شدند ، آنجا که گفت : بعدازجنگ برخی ها از گذشته خویش پشیمان شده و به مال اندوزی می پردازند و عده ای از ذبح آرمان های جنگ و انقلاب دق مرگ می شوند و خوشا به حال آن ها که شهید شدند » .
وبی تردید رمزمحبوبیت سحرآمیز سردارسلیمانی و تشییع بی مثال پیکراو در همین نکات نهفته است و لذا نباید مشکلات و معضلات اجتماعی ونارسایی های مدیریتی ، در پشت این عظمت قایم به فرد و محض او به باد فراموشی سپرده شده و یا مصادره به مطلوب شود .
اینک حضور یکپارچه و تاریخی مردم در مراسم شهادت سردار سلیمانی در چهلمین سال انقلاب یک نقطه ی عطف تاریخی برای نطام جمهوری اسلامی است که با احیاء آرمان های انقلاب و اصلاح انحرافات آن به مسوولیت و رسالت واقعی عمل کرده و دین خودرا در قبال این ملت و شهدای بی شمار آن ادا نمایند .
کسانی که در رثای او شعار می دهند و در یاس او سینه چاک می کنند و لیکن بر خلاف سیره ی او دهها مقام ومیلیاردها ثروت را در ید قدرت خویش متصرف شده اند و فرصت های نظام را به هر لطایف الحیلی بی رحمانه چونان غنایم جنگی بهر خویشان مصادره می کنند ، تحقیقاً خود مصداق شیطان کوتوله هایی در خدمت همان شیطان بزرگ هستند که ریاکارانه و به دروغ علیه آن شعار می دهند !