کشت فراسرزمینی افق پیش روی استان آذربایجان شرقی و جمهوری آذربایجان
کشت فراسرزمینی افق پیش روی استان آذربایجان شرقی و جمهوری آذربایجان
تبریزکهن- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: توافق با جمهوری آذربایجان در واردات و کشت نهاده های دامی مثل سویا و ذرت در اراضی فراسرزمینی، به کشاورزی و تامین نهاده های دامی در کشور کمک خواهد کرد.

تبریزکهن- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: توافق با جمهوری آذربایجان در واردات و کشت نهاده های دامی مثل سویا و ذرت در اراضی فراسرزمینی، به کشاورزی و تامین نهاده های دامی در کشور کمک خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛ مهندس اکبر فتحی در جلسه بررسی کشت فراسرزمینی که با حضور مهندس محمدعلی نجاری کهنمویی دبیر میز جمهوری آذربایجان در ارتباط با تعلیف دام در مراتع گفت: دام سبک در منطقه خداآفرین و ورزقان جزو تولیدات سرآمد در محصولات کشاورزی بوده اما مراتع در منطقه عشایرنشین ورزقان مراتعی فقیر است و باید بتوان از مراتع فراسرزمینی استفاده کرد.
وی به ارتباط مردم شهرهای مرزنشین مثل ورزقان و خداآفرین با جمهوری آذربایجان پرداخت و گفت: با توجه به مشترکات فرهنگی و مذهبی دو کشور می توان با برنامه ریزی و توافق در این زمینه با جمهوری آذربایجان، از مراتع مرزی استفاده کرد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان به بازسازی مناطق آزاد شده قره باغ اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بازسازی و ساخت وساز در این مناطق حداقل ۳ سال طول خواهد کشید می توان از این مناطق بدون در نظر گرفتن محدودیت های قرنطینه دامی به تعلیف دام پرداخت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به کشت فراسرزمینی اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی ها و شناسایی اراضی مستعد در منطقه خارج از استان و کشور بر عهده شرکت جهاد توسعه است که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی کار می کند و دو سال پیش اراضی به اندازه ۴۵۰۰ هکتار در کشور جمهوری آذربایجان شناسایی شده و آماده قرارداد بود که متاسفانه تاخیر در اقدام، در آن برهه مانع از پیشبرد اهداف شد.
وی افزود: باید همچنین برنامه هایی در دستور کار قرار بگیرد و از فرصت ها استفاده شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۸ میلیون تن واردات نهاده های دامی در کشور داریم که اراضی محدوده رودخانه ارس و کشور جمهوری آذربایجان برای کشت محصولات نهاده های دامی مثل سویا و ذرت کاملا مستعد هستند.
وی افزود: سد خدآفرین سد مشترک بین ایران و جمهوری آذربایجان بوده و برای اراضی که در آن کشور زیر کشت برود مشکل آب نخواهند داشت.
مهندس فتحی در ارتباط با نهاده های دامی گفت: برای واردات نهاده های دامی کشورهایی مثل گرجستان و ارمنستان نیز مورد بررسی قرار گرفته است اما با توجه به نزدیکی فرهنگی و اجتماعی به جمهوری آذربایجان، این کشور تایید شده است.
وی افزود: بعد از توافقات اولیه نیاز به پشتیبانی مالی و اقدامات تشکل ها و صندوق ها نیاز است که خوشبختانه با برخی اقدامات دولت و حمایت از صندوق ها در کشت فراسرزمینی، می توان از آنها استفاده موثری کرد.
وی تاکید کرد: با توجه به فراخوان کشور جمهوری آذربایجان جهت سرمایه گذاری کشورهای دوست در آنجا، باید از این فرصت استفاده شده و تشکل هایی که توان رقابت با تشکل های کشور های دیگر را دارند را انتخاب و برای فعالیت در این زمینه آماده شود.
مهندس نجاری کهنمویی دبیر میز جمهوری آذربایجان نیز گفت: در بخش کشاورزی و کشت فراسرزمینی این آمادگی در جمهوری آذربایجان و مناطق آزاد شده قره باغ وجود دارد که می توان در این زمینه سرمایه گذاری کرد.