عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی و مرکز نوآوری وستا
عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی و مرکز نوآوری وستا

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، تفاهم نامه همکاری فی مابین مرکز تحقیفات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی و مرکز نوآوری وستا در ۹ ماده و ۳ تبصره و در سه نسخه در راستای تکمیل، توسعه و دستیابی به فناوری ها و دانش های […]

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، تفاهم نامه همکاری فی مابین مرکز تحقیفات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی و مرکز نوآوری وستا در ۹ ماده و ۳ تبصره و در سه نسخه در راستای تکمیل، توسعه و دستیابی به فناوری ها و دانش های فنی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی به مدت ۵ سال منعقد گردید.

پیرو تفاهم نامه مذکور، قرارداد کارگزاری فروش نهال بادام و زردآلوی تولیدی مرکز در استان های تهران و البرز مابین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی به عنوان فروشنده و شرکت البرز آنزیم به عنوان کارگزار در ۱۱ ماده و ۱۸ بند و در ۴ نسخه به مدت یک سال منعقد گردید.