تبدیل عمارت قائم مقام تبریز به محل رفت و آمد احشام !
تبدیل عمارت قائم مقام تبریز به محل رفت و آمد احشام !

محله‌ی سرخاب در کنار تاریخ غنی و هویت بخشی به تبریز و با وجود دهن کجی ساخت و ساز مدرن به تاریخ آن، هنوز هم تکه‌هایی از تاریخ پر فراز و نشیب تبریز را در دلش جای داده که عمارت قائم مقام یکی از آن‌ها بوده که در میان بازوان توانمند ساخت و سازهای مدرن، […]

محله‌ی سرخاب در کنار تاریخ غنی و هویت بخشی به تبریز و با وجود دهن کجی ساخت و ساز مدرن به تاریخ آن، هنوز هم تکه‌هایی از تاریخ پر فراز و نشیب تبریز را در دلش جای داده که عمارت قائم مقام یکی از آن‌ها بوده که در میان بازوان توانمند ساخت و سازهای مدرن، تسخیر و به محل رفت و آمد گوسفندان، تبدیل شده است.

با گذر از تابلوی درب سرخاب و گذر حیدر تکیه‎سی، عمارت قائم مقام در نهایت متانت و افتادگی در سمت راست، به خوابی عمیق فرو رفته و این صدای گوسفندان و سگ نگهبان است که گاهی آن را از خواب بیدار می‌کند، در این سمت با عمارتی نیمه جان در متراژ بسیار زیاد مواجه می‎شویم که در ساختمان دست راست آن احشام نگه می‌دارند و طبقه‎ی بالای آن هم قهوه خانه بوده و دست چپ عمارت هم تبدیل به سالن ورزشی و پارک شده است!

عمارت قائم مقام در تملک شهرداری منطقه ۱۰ تبریز بوده و به نظر می‎رسد، شهرداری منتظر میراث فرهنگی و این اداره کل هم منتظر شهرداری است تا گام اول را برای احیا و بازسازی عمارت قائم مقام بردارند!