تبریز شهر اولین ها
تبریز شهر اولین ها

برخی خدمات سردار همایون قاسم خان والی، پسر علی‌خان والی (عکاس معروف که تصاویر ارزشمندی از آذربایجان دوره قاجار به جای گذاشته است) اولین شهردار تبریز و ایران (در محل عمارت شمس العماره) اولین کارخانه برق ایران (در محل کارخانه چرمسازی یا دانشکده هنر امروزی) اولین کسی است که قبل از آغاز مشروطه، به تبریز […]

برخی خدمات سردار همایون قاسم خان والی، پسر علی‌خان والی (عکاس معروف که تصاویر ارزشمندی از آذربایجان دوره قاجار به جای گذاشته است)

اولین شهردار تبریز و ایران (در محل عمارت شمس العماره)

اولین کارخانه برق ایران (در محل کارخانه چرمسازی یا دانشکده هنر امروزی)

اولین کسی است که قبل از آغاز مشروطه، به تبریز چراغ برق آورده و آن ها را در حوالی مغازه‌های مجیدالملک نصب کرده بود.

اولین مرکز تلفن ایران را در تبریز دایر کرد.

قاسم خان والی همچنین در راه انداختن تراموای تبریز نیز تلاش چشمگیری داشت و اولین ترموای اسبی ایران را در تبریز راه اندازی نمود.

فعالیت‌های اجتماعی قاسم خان والی، به این موارد محدود نمی شود. او در سال ۱۲۷۸ شمسی چاپخانه سربِ نسبتا بزرگی از خارج وارد و در شهر تبریز دایر کرد. وی از جمله موسسین انجمن ادبی تبریز در سال ۱۲۷۹ شمسی نیز بود، انجمنی که به اتفاق سیدحسن تقی زاده، محمدغلی تربیت و فخرادهم و زیر نظر ادیب الممالک در مدرسه لقمانیه تبریز برپا نمودند.

 قاسم خان در سال ۱۳۱۲ در اورمیه درگذشت و در صحن امام‌زاده ابراهیم در چهار فرسنگی آن شهر به خاک سپرده شد.