کتاب خواندن عاملی برای رشد بخش‌های مختلف مغز
کتاب خواندن عاملی برای رشد بخش‌های مختلف مغز

کتاب خواندن عاملی برای رشد بخش‌های مختلف مغز مطالعات جدید محققان نشان می دهد خواندن کتاب اثرات درمانی بسیار ویژه ای نسبت به تماشای یک فیلم تلویزیون دارد و می توان با خواندن آن از ابتلا به برخی بیماری ها جلوگیری کرد.به گزارش لیزنا، پس از اختراع اولین تلویزیون در سال ۱۹۲۷ میلادی، انسان ها […]

کتاب خواندن عاملی برای رشد بخش‌های مختلف مغز

مطالعات جدید محققان نشان می دهد خواندن کتاب اثرات درمانی بسیار ویژه ای نسبت به تماشای یک فیلم تلویزیون دارد و می توان با خواندن آن از ابتلا به برخی بیماری ها جلوگیری کرد.به گزارش لیزنا، پس از اختراع اولین تلویزیون در سال ۱۹۲۷ میلادی، انسان ها به این جعبه جادویی چشم دوختند و بتدریج با تغییراتی در ساختار مغز و بدن خود روبه رو شدند.
بررسی ها نشان می دهند، تماشای تلویزیون باعث تغییر در مرکز هیپوکامپ مغز می شود و فرد بویژه کودکان با مشکل یادگیری کند لغات، عدم توانایی انجام فعالیت های گروهی، انزوا، مشکلات چشمی و حرکتی، اضافه وزن، بروز پرخاشگری و عصبانیت مواجه می شوند.
در عوض مطالعه کتاب که در سالهای پیش در دنیا همه گیر بوده است باعث افزایش دامنه لغات، رشد مهارت های اجتماعی و تعاملی، عدم انزوا طلبی، رشد بخش های مختلف مغزی، بالا رفتن سطح معلومات و عدم بروز رفتارهای پرخاشگرانه در افراد می شود.
کارشناسان بر این اساس به والدین توصیه می کنند حتماً هر روز زمانی را صرف خواندن کتاب برای فرزندان خود منظور فرمایند