در اولین جلسه کمیته عالی فنی خاک موضوع” راه اندازی شناسنامه حاصلخیزی خاک” بررسی شد
در اولین جلسه کمیته عالی فنی خاک موضوع” راه اندازی شناسنامه حاصلخیزی خاک” بررسی شد

اولین جلسه کمیته عالی فنی خاک با حضور دکتر بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر گرجی رئیس انجمن علوم خاک ایران، دکتر اسدی رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب و سایر اعضای این کمیته دوشنبه ۲۹ دی سال جاری در سالن اندیشه برگزار شد. دکتر بازرگان معاون وزیر و […]

اولین جلسه کمیته عالی فنی خاک با حضور دکتر بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر گرجی رئیس انجمن علوم خاک ایران، دکتر اسدی رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب و سایر اعضای این کمیته دوشنبه ۲۹ دی سال جاری در سالن اندیشه برگزار شد.
دکتر بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان  شکل گیری کمیته فنی عالی خاک  را در جهت تقویت بدنه کارشناسی در پرداختن به مسائل و موضوعات مهم خاک سودمند دانست.
وی با مروری بر ساختار و ضرورت تشکیل کمیته عالی فنی خاک ، زمینه های کاری این کمیته را شامل حاصلخیزی و زیست فناوری خاک، اقتصاد خاک، شناسایی و آموزش کمی و کیفی خاک، حفاظت از فرسایش ، تخریب و آلودگی خاک برشمرد و ابراز امیدواری کرد با تقویت ساختار این کمیته بتوان بخش تحقیقات در کنار بخش اجرا در زمینه های لازم از جمله بررسی قوانین مرتبط با خاک مانند قانون اصلاح تغییر کاربری نیز ایفای نقش کند.
دکتر بازرگان از اتصال تمام آزمایشگاه ها به سامانه جامع آزمایشگاه ها خبر داد و ضرورت  شناسایی و احصای اولویت ها در مسائل خاک از جمله فرسایش وپایش کمی و کیفی خاک و  غیره را یادآور شد. وی در ادامه به تبیین ضرروت ایجاد شناسنامه حاصلخیزی خاک پرداخت و افزود: ما می توانیم دیتای اندازه گیری خاک، آدرس نقطه، مالک و غیره را تحت شناسنامه حاصلخیزی  خاک را استخراج نماییم تا در برنامه ریزی های کلان مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس سازمان با اشاره به اینکه در این کمیته نیازمند جدیت و تسریع در پیگیری امور هستیم ، ضرورت پیشبرد اهداف، ورود در قوانین مرتبط با خاک و تقویت مناطقی که به طور طبیعی دچار خسارت شده اند تاکید کرد.
در این جلسه بر موارد مهمی از قبیل ضرورت مشارکت موسسه های تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و موسسه تحقیقات خاک و آب، ضرورت تدوین برنامه ارتقاء مواد آلی خاک، کشاورزی حفاظتی، نقشه های خاک، افزایش حاصلخیزی خاک با رویکردهای فنی و علمی در حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.