چگونه هرآنچه که خوانده ایم را به یاد بیاوریم؟
چگونه هرآنچه که خوانده ایم را به یاد بیاوریم؟
تبریز کهن-برخی افراد بعد از تنها یک بار خواندن یک کتاب قادر خواهند بود تا آن را به خوبی بیاد بیاورند. در حالی که عده ای دیگر تنها چند روز پس از تمام کردن یک کتاب، حتی از بخاطر آوردن نام آن عاجز اند.

تبریز کهن-برخی افراد بعد از تنها یک بار خواندن یک کتاب قادر خواهند بود تا آن را به خوبی بیاد بیاورند. در حالی که عده ای دیگر تنها چند روز پس از تمام کردن یک کتاب، حتی از بخاطر آوردن نام آن عاجز اند.

براستی دلیل این اتفاق چیست؟

اینکه چه چیزی مطالعه کرده اید اهمیتی ندارد. مسئله مهم این است که چگونه آنرا مطالعه کرده اید.

حال باهم یک روش ساده برای بخاطر سپردن هرآنچه که مطالعه کردیم را یاد می گیریم:

پیش از شروع مطالعه یک کاغذ سفید خالی بردارید. سپس هرآنچه در مورد موضوع مورد مطالعه می دانید یا به ذهنتان می آید را روی آن یادداشت کنید. همچینین میتوانید از نقشه کشی ذهنی یا همان مایند مپ نیز استفاده کنید.

بعد از هر جلسه مطالعه در مورد آن موضوع، مطالب جدیدی را که یاد گرفته اید به مطالب پیشین یا به نقشه ذهنی تان اضافه کنید.

قبل ازینکه دوباره مطالعه را شروع کنید، یکبار مطالب گذشته را مرور نمایید.

 پس از اتمام کتاب این نقشه ذهنی را هر چند وقت یکبار دوباره مرور کنید. بدین ترتیب اگر مطلب جدیدی هم یاد گرفته باشید می توانید به آن اضافه کنید و علاوه بر آن مطالب گذشته را نیز براحتی دوباره مرور کرده اید.