مشق شب شهرداری تبریز به شورا!
مشق شب شهرداری تبریز به شورا!
تبریزکهن -عضو شورای شهر تبریز گفت: شهرداری تبریز بجای اینکه لایحه بودجه را به شورا ارائه دهد، یک نامه شبیه مشق شب داده است.

تبریزکهن -عضو شورای شهر تبریز گفت: شهرداری تبریز بجای اینکه لایحه بودجه را به شورا ارائه دهد، یک نامه شبیه مشق شب داده است.

بهشتی عضو شورای شهر تبریز، متذکر شد: شهرداری تبریز اصلا نمی‌داند لایحه بودجه چیست! چرا که بجای اینکه لایحه بودجه ارائه دهد یک نامه شبیه مشق شب داده و در این نامه مواردی آورده است که پیوست ندارند و جداولی قید شده که اصلا معلوم نیست چه هستند؛ در حالی که بودجه یک سند رسمی است که تمام صفحات آن را باید شهردار امضاء کند.

وی اعلام کرد: فکر نمی‌کنم در ایران شهرداری پیدا شود که در این حد نسبت به ارائه لایحه بودجه ضعیف و ناوارد عمل کرده باشد؛ این اسمش لایحه بودجه نیست نامه بودجه است.

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس