وضعیت آبی تبریز شکننده است
وضعیت آبی تبریز شکننده است
مهرتبریز-فرماندار تبریز تأکید کرد: در صورت تداوم همکاری مردم عزیز، به سمت وضعیت سفید خواهیم رفت.

مهرتبریز-فرماندار تبریز تأکید کرد: در صورت تداوم همکاری مردم عزیز، به سمت وضعیت سفید خواهیم رفت.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛بهروز مهدوی فرماندار شهرستان تبریز در جلسه قرارگاه عملیاتی طرح شهید سلیمانی، با شکننده دانستن وضعیت آبی گفت: تنها چند قدم تا فتح قله فاصله داریم و با همکاری مردم عزیز وضعیت تبریز سفید خواهد شد.

وی افزود بهبود وضعیت شیوع کرونا نباید ما را مغرور کند و نباید باعث عادی شدن ترددها و تجمعات گردد، چراکه با عادی تلقی کردن اوضاع، به سرعت به سمت وضعیت نارنجی و قرمز خواهیم رفت.