انتشار دومین شماره دو فصلنامه ترویجی “علوفه وخوراک دام ” توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
انتشار دومین شماره دو فصلنامه ترویجی “علوفه وخوراک دام ” توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دومین شماره دو فصلنامه ترویجی “علوفه وخوراک دام ” (پاییز و زمستان ۱۳۹۹) حاوی مقالات علمی و ترویجی محققین سراسر کشور، به همت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، همزمان با برگزاری دومین همایش ( مجازی) […]

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دومین شماره دو فصلنامه ترویجی “علوفه وخوراک دام ” (پاییز و زمستان ۱۳۹۹) حاوی مقالات علمی و ترویجی محققین سراسر کشور، به همت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، همزمان با برگزاری دومین همایش ( مجازی) محققین معین منطقه ۳، به صورت الکترونیکی انتشار یافت.

در این مجله به مباحث ترویجی در زمینه های مختلف از جمله: استفاده از خوراک کامل پلت شده در پرواربندی بره، برآورد میزان نیاز دام سبک در دوران خشکسالی، خسارت زنبور بذرخوار یونجه، تاثیر زمان های مختلف کاشت بر عملکرد ارقام ارزن و ….. پرداخته شده است. برای دسترسی به مطالب ترویجی این مجله، می توانید به آدرس : http://fafj.areeo.ac.ir مراجعه فرمایید.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی