ردپای پول های کثیف در عرصه انتخابات
ردپای پول های کثیف در عرصه انتخابات

باید این حقیقت تلخ را بپذیریم که در برخی شهرها ممکن است افرادی با پول های باد آورده و نامشروع خود که به قول پروین اعتصامی:«اشک دیده ی من و خون دل شماست…» در مسیر انتخاب مردم برخی شهرها انحراف ایجاد کنند و بتوانند دور از چشم تیزبین نهادهای نظارتی به نیات شوم خود برسند. […]

باید این حقیقت تلخ را بپذیریم که در برخی شهرها ممکن است افرادی با پول های باد آورده و نامشروع خود که به قول پروین اعتصامی:«اشک دیده ی من و خون دل شماست…» در مسیر انتخاب مردم برخی شهرها انحراف ایجاد کنند و بتوانند دور از چشم تیزبین نهادهای نظارتی به نیات شوم خود برسند.
هشدار زودهنگام رحمانی فضلی مبنی بر امکان ورود پول های کثیف به عرصه ی انتخابات که حاکی از اشراف ایشان و بی شک مستند و با دلایل محکم و محکمه پسند همراه است، رسالت کاربه دستان برای نظارت بیشتر بر منابع مالی کاندیداها را سنگین تر می‌کند تا بدانند که ممکن است با نزدیک شدن به زمان انتخابات برخی «گندم نمایان جوفروش» با این پول های کثیف، با برخی نیت های خیرخواهانه، خود را به اقشار آسیب پذیر جامعه نزدیک کنند و با سفره گستردن ها و توزیع اقلام مورد نیاز خانواده ها در نقاط محروم شهر و روستاها، روند انتخابات سالم را با چالش جدی روبرو کنند.
آنچه سوال برانگیز است عدم وضع قانون از سوی مجلس برای شفاف سازی هزینه های انتخاباتی است که خود نمایندگان مجلس باید پیش و بیش از دولت و دولتمردان، به منظور صیانت از شان و جایگاه نمایندگی شان نسبت به وضع قوانین بازدارنده اقدام می‌کردند که متاسفانه تاکنون چنین نشده است و حال هر سه قوه باید با اقتدار در برابر این شوم اندیشی های رایج در برخی مناطق اقدام کنند. پول های کثیف ممکن است فردا تراول شود و به بهانه عید و هر بهانه ای بین برخی افراد توزیع شود، ممکن است کارت هدیه شود و از الان توزیع شود، ممکن است برنج و روغن نباتی شود و راهی خانه ی نیازمندان شود، ممکن است چلو و پلو شود و برخی ها را برای میتینگ های انتخاباتی در یک جایی گرد آورد، ممکن است پارچـه کت و شلوار یا چادر شود و محترمانه بین بعضی ها توزیع شود، پول های کثیف ممکن است در روز روشن مردم را در خانه های نزدیک به صندوق رای به صف کند و هر رای را ۵۰ هزار تومان بخرد.
حال سوال اساسی این است با هزینه های میلیاردی برای پیروزی در انتخابات، اگر فردی با تکیه بر این پول های کثیف به مجلس راه یابد می‌تواند قانونگذاری امین، خادمی صادق و زبان راستین مردم و حافظ منافع مردم و میهنش باشد؟ قطعا چنین نیست و همه نیک می‌دانیم که چنین فرد راه یافته به مجلس، باید دو سال از دوران نمایندگی را صرف پول های پلید کند تا بتواند از راه های غیرمشروع و با رانت خواری و… پول های کثیف هزینه کرده را جبران کند و دوسال آخر نمایندگی را نیز صرف انباشتن پول های کثیف کند تا بتــــواند هزینه ی انتخابات بعدی اش را تامین کند.
پیوند پول های کثیف با انتخابات سبب می‌شود عده ای در سکوت رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و به ویژه صدا و سیما، با اهرم قدرت و ثروت به سرچشمه ی بسیاری از حرام خوری ها، رانت خوری ها و… دست یابند. آنچه می‌تواند خواب خوش این بدنیتان را برآشوبد عزم همه ی کار به دستان و آگاه کردن مردم است که رسانه ملی می‌تواند پیشگام این مهم باشد تا مردم خوب بدانند در پشت این بذل و بخشش های پیش از انتخابات که هر ۴ سال کاندیداها را با مردم مهربان می‌کند پلیدی ها و پلیدانی پنهان هستند که برای غارتگری یارگیری می‌کنند. تا بدانند در پشت آن تراول و روغن و برنج و سفره گستری ها، دست های کثیفی رُخ پنهان کرده اند تا عزت مردم را به تاراج برند.در یک کلمه باید گفت: پول های کثیف قطعا آدم های کثیف را با نیت های شوم و شیطانی و کثیف روانه ی مجلس می‌کند و این می‌تواند حقیقت تلخی باشد که شاید به وقوع بپیوندد.

 

اسماعیل حسین پور