یادداشت/تحول در آموزش و پرورش با صدور کارنامه برای هر پرسنل
یادداشت/تحول در آموزش و پرورش با صدور کارنامه برای هر پرسنل
تبری کهن -وزیر محترم  در پایان ترم اول به معلمان هم کارنامه صادر کنید. با این چشم انداز جدید  هر پرسنل برای مسئول مافوق خود نیز یک کارنامه تهیه کند .

تبری کهن -وزیر محترم  در پایان ترم اول به معلمان هم کارنامه صادر کنید.
با این چشم انداز جدید  هر پرسنل برای مسئول مافوق خود نیز یک کارنامه تهیه کند .

به این میگن
شفاف سازی

کارنامه وزیر محترم جناب میرزایی گرامی برای سال تحصیلی،۹۸/۹۹

۱.صدور فرمان پایان تعارض منافع با تعیین ضرب العجل در آموزش و پرورش ایران .

۲. بعد از ۶ ماه  تکاپو  بگم و بگم و …بلاخره  هیج گونه تعارض منافع  در آموزش و پرورش، طبقاتی شده ایران پیدا نشد که نشد فقط یک مورد که چندین مدرسه داشت در وزارتخانه  ارتقا یافت .

۳.سال ۹۸ وزیر اعلام فرمودند که رتبه بندی  پوسیده معلمان را که با قدرت  اجرا کرده است .
با افشاگری،دکتر رضا دوست  مدیر گروه دکتر معلمان ایران  معلوم شد ادعا دروغ است جوجه را بلبل کرده اند .

۴. شکایت از مدیر حرف حساب و اخذ رای  برای شلاق بر معلم ایرانی ،که با واکنش  معلمان ظرف چند ساعت ،دل وزیر به رحم امد و منصرف شد.

۵.حق التدریس معلمان بعد از یکسال هنوز پرداخت نشده است .

۶. ۴بار فرموده  مدارس را باز می کنم ،یکی گفت ،حق ندارید، به این میگن تدبیر.

تبریز/۳۰بهمن
جلیل شمس