تشکر رهبر معظم انقلاب از دانشمندان فعال در حوزه تولید واکسن کرونا
تشکر رهبر معظم انقلاب از دانشمندان فعال در حوزه تولید واکسن کرونا
تبریز کهن-رهبرمعظم انقلاب از دانشمندان فعال در حوزه تولید واکسن کرونا در موسسه رازی تشکر کردند.

تبریز کهن-رهبرمعظم انقلاب از دانشمندان فعال در حوزه تولید واکسن کرونا در موسسه رازی تشکر کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی،  رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی ارسال گزارش تولید  واکسن رازی کوو پارس  متعلق به موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی به محضر ایشان، اعلام کردند : به وزیر محترم بگویید از دانشمندان و محققان گرامی رازی تشکر کنند، خداوند همه آنان را ماجور فرماید. دنباله کار رها نشود.