تجاری سازی ۴ محصول کشاورزی ایران با تعیین نشان جغرافیایی سرعت می گیرد
تجاری سازی ۴ محصول کشاورزی ایران با تعیین نشان جغرافیایی سرعت می گیرد
تبریز کهن-برای نخستین بار نشان جغرافیایی زعفران قائنات، کشمش ملایر، پسته رفسنجان و خرمای پیارم حاجی آباد به منظور سرعت بخشیدن به تجاری سازی محصولات کشاورزی ایران تعریف شد.

تبریز کهن-برای نخستین بار نشان جغرافیایی زعفران قائنات، کشمش ملایر، پسته رفسنجان و خرمای پیارم حاجی آباد به منظور سرعت بخشیدن به تجاری سازی محصولات کشاورزی ایران تعریف شد.

به گزارش خبرنگار ما ؛مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: نشان جغرافیایی محصولات کشاورزی با اولویت زعفران، کشمش، پسته و خرما بر اساس شاخص های متعدد و نتایج اولیه پروژه مشترک مالکیت فکری ایران و سوئیس تعریف شده است.

محمد خالدی با اشاره به نشست تجاری سازی محصولات کشاورزی نشان جغرافیایی ایران که با هماهنگی مؤسسه فدرال مالکیت معنوی سوئیس، به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: در این نشست که با هدف تقویت سیستم مالکیت فکری ایران به منظور بهبود رقابت پذیری تجاری و تجاری سازی دارایی های مالکیت معنوی و توسعه اقتصادی کشور برگزار شد، نتایج اولیه پروژه مشترک مالکیت فکری ایران و سوئیس ارایه و تبیین شد.

وی افزود: این پروژه با همکاری مشترک مؤسسه فدرال مالکیت معنوی سوئیس و سازمان فکری ایران در چارچوب توافقنامه تجارت بین کنفدراسیون سوئیس و جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است.

خالدی گفت: با تعریف نشان جغرافیایی برای زعفران قائنات، کشمش ملایر، پسته رفسنجان و خرمای پیارم حاجی آباد در این پروژه مشترک، بر اساس اولویت، اقدامات اجرایی و عملیاتی برای پیگیری آن انجام خواهد شد.

وی از آمادگی کامل وزارت جهاد کشاورزی برای همکاری در اجرا و عملیاتی کردن این پروژه خبر داد و اذعان داشت: رویکرد وزارت جهاد کشاورزی، حرکت از کشاورزی سنتی یا متداول به کشاورزی تجاری با تاکید بر توسعه زنجیره های ارزش و کشاورزی قراردادی است و از این رو در سال های اخیر نهادسازی لازم برای ساماندهی کشاورزان در اتصال به بازارهای داخلی و جهانی انجام شده است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: آمادگی لازم برای تجمیع تولیدکنندگان و ذینفعان مختلف حلقه های زنجیره های محصولات کشاورزی برای نشان های تجاری مشخص شده، وجود دارد.

وی همچنین به نقش مراکز خدمات کسب و کار کشاورزی BDS و آموزش های لازم برای تغییر گفتمان در راستای تجاری سازی محصولات اشاره کرد و افزود: الگوی تأمین مالی نیز در بانک ها و وزارت جهاد کشاورزی به سمت تأمین مالی زنجیره ارزش در حال تغییر است.

بر پایه این گزارش، نشست مجازی تجاری سازی محصولات کشاورزی نشان جغرافیایی ایران با حضور نمایندگانی از دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز مالکیت فکری و معنوی ایران و نماینده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.

  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاور