اخذ گواهینامه های مدل مدیریت سبز و جامعه سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی توسط شرکت آب وفاضلاب آذربایجان شرقی
اخذ گواهینامه های مدل مدیریت سبز و جامعه سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی توسط شرکت آب وفاضلاب آذربایجان شرقی
 تبریزکهن-شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی اقدام به استمرار مدل مدیریت سبز و شرکت در پروسه جایزه جهانی انرژی و اخذ گواهینامه های صادره از طرف انجمن مدیریت سبز و جامعه سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی برای تصفیه خانه فاضلاب تبریز در سال ۱۳۹۹ نمود .

 تبریزکهن-شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی اقدام به استمرار مدل مدیریت سبز و شرکت در پروسه جایزه جهانی انرژی و اخذ گواهینامه های صادره از طرف انجمن مدیریت سبز و جامعه سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی برای تصفیه خانه فاضلاب تبریز در سال ۱۳۹۹ نمود .
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ شرکت آب­ و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در راستای تعهدات اجتماعی و زیست محیطی و اعتلای فرهنگ حفاظت از محیط زیست اقدام به استمرار مدل مدیریت سبز و شرکت در پروسه جایزه جهانی انرژی در بالاترین سطح خود برای تصفیه خانه فاضلاب تبریز بر اساس منطق ارزیابی EAST در سال۱۳۹۹ نمود.
این شرکت با تلاش پرسنل خدوم و متخصص و آموزشهای ارائه شده از طرف انجمن مدیریت سبز نسبت به تأمین الزامات مدل مدیریت سبز در دو بعد تواناسازها و نتایج و الزامات منطق ارزیابیEAST در چهار محور(Environment-Accounting-Social-Technology) اقدام و در ارزیابی مورخ۹۹/۱۲/۰۲ موفق به اخذ گواهینامه تقدیر سبزسطح۱و گواهینامه بنیاد جهانی انرژی و جامعه سبز اروپا برای تصفیه خانه فاضلاب تبریزگردید.
لازم به توضیح می باشدپروسه ارزیابی جهانی انرژی بصورت سالانه و تحت نظارت سازمان ملل و توسط بنیاد جهانی انرژی و جامعه سبز اروپا برگزار می گردد.