گسترش صنایع تبدیلی عامل افزایش سود کشاورزان استان آذربایجان شرقی است
گسترش صنایع تبدیلی عامل افزایش سود کشاورزان استان آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، در اقتصاد کشاورزی معاصر، صنایع تبدیلی عامل مهمی در فرآوری محصولات کشاورزی است که از یک سو، ارزش افزوده محصولات اولیه بخش را ارتقا می‌دهد و از سوی دیگر محصولاتی به بازار ارائه می‌کند که با استفاده از تکنولوژی مدرن به دست آمده‌اند، بنابراین، ازنظر استمرار تولید و مولد […]

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، در اقتصاد کشاورزی معاصر، صنایع تبدیلی عامل مهمی در فرآوری محصولات کشاورزی است که از یک سو، ارزش افزوده محصولات اولیه بخش را ارتقا می‌دهد و از سوی دیگر محصولاتی به بازار ارائه می‌کند که با استفاده از تکنولوژی مدرن به دست آمده‌اند، بنابراین، ازنظر استمرار تولید و مولد بودن دارای ویژگی‌های مناسبی هستند. علاوه بر این از منابع موجود به نحو مطلوبی استفاده و راندمان صنایع نیز به نحو قابل توجهی افزایش می‌یابد، همچنین یکی از بهترین راهکارهای توسعه اشتغال در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت بی رویه، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و توسعه اقتصادی، اجتماعی مناطق روستایی می‌تواند توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی را درپی داشته باشد.

ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطقی که از کشاورزی برخوردارند فرصت‌های شغلی و سرمایه گذاری مناسبی را به ویژه در مناطق روستایی فراهم می‌کند و ضمن جلوگیری از بیکاری‌های فصلی در اشتغال روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها در ارزش افزوده بخش کشاورزی مؤثر است، همچنین از آنجا که کشاورزان پس از برداشت محصول تا زمان آماده سازی زمین برای فصل بعدی کاشت، به طور معمول بیکارند، از آن طرف هم صنایع تبدیلی با انبارکردن مواد اولیه قادرند در زمان دلخواه، فعالیت خود را پی بگیرند از مهاجرت بی رویه روستانشینان با ایجاد اشتغال جلوگیری می‌کند که یکی از نتایج صنایع تبدیلی به ویژه در روستاها خواهد بود. گسترش این صنایع باعث تثبیت سطح درآمد و افزایش سود کشاورزان می‌شود.

افزایش صادرات با گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی

استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، اظهارکرد: بدون تردید گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در آذربایجان شرقیبا فرآورده‌های محصولات کشاورزی و افزایش ماندگاری این محصولات موجب مزیت رقابتی و افزایش صادرات می‌شود.

جواد حصاری در گفت و گو با خبرنگارتسنیم در تبریز، افزود: صنایع تبدیلی و تکمیلی کاهش ضایعات بخصوص در بخش کشاورزی و افزایش سطح تولید را به همراه دارد.

وی، بیان کرد: صنایع غذایی بیش از ۸۵ درصد صنایع تبدیلی و تکمیلی مربوط به بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهد و با توجه به آثار مستقیم و غیرمستقیم این صنایع ازنظر تولید و اشتغال که در بخش کشاورزی بر جای می‌گذارد و موجب رشد و شکوفایی، در سطح کلان اقتصاد می‌شود.

حصاری، ادامه داد: صنایع تبدیلی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و افزایش مدت نگهداری محصول صادراتی، موجب توسعه کارآفرینی و گردش بیشتر سرمایه صنعتی خواهد شد.

استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، صادرات را تأثیر انکارناپذیر صنایع تبدیلی دانست و یادآورشد: کشاورزان بدانند که تغییر ساختار کشاورزی و صادرات را باید تأثیر انکارناپذیر صنایع تبدیلی دانست، زیرا با حفظ خواص محصولات، موجب بالا رفتن کیفیت و ارزش افزوده می‌شوند، اما از سوی دیگر، گسترش کشاورزی موجب رونق و توسعه صنایع تبدیلی را فراهم می‌آورد.

وی، از پیامدهای آغاز به کار صنایع تبدیلی خرفه‌ای و توسعه کشاورزی گفت و افزود: زمانی‌که صنایع تبدیلی حرفه‌ای و مادر در مکان‌ مناسب و با سایز مناسب فعالیت‌ خود را آغاز کنند، کشاورزی توسعه پیدا می‌کند و از حالت‌ معیشتی و غیرقابل پیش‌بینی فاصله می‌گیرد.

حصاری، تاکیدکرد: ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی آذربایجان شرقی دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی در قطب‌های عمده تولید محصولات کشاورزی با رویکرد صادرات و مشارکت هرچه بیشتر بهره‌برداران بخش درجهت بازگشت ارزش افزوده محصولات کشاورزی به آنها یکی از محورهای مهم است.

وجود صنایع تبدیلی و تکمیلی از راهکارهای توسعه بخش کشاورزی است

استادیار دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، اظهارکرد: کشاورزی محور استقلال و توسعه هر کشوری محسوب می‌شود. وجود صنایع تبدیلی و تکمیلی از راهکارهای توسعه این بخش اقتصادی است.

اکرم پزشکی نجف آبادی، در گفت و گو با خبرنگارتسنیم در تبریز، افزود: فضایی که کشاورز در تعامل با مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد، ظرفیت صنایع تبدیلی است. صنایع تبدیلی ظرفیت مشخصی دارند و باید برای آن ظرفیت مشخص، دریافتی داشته باشند.

وی، بیان کرد: توسعه حرفه‌ای، به اندازه و در زمان مناسب در بخش صنایع تبدیلی موجب تثبیت پایداری کشاورز، کشاورزی و نظام کشاورزی ایران می‌شود و ما با هزینه‌ها و آلودگی کمتر و کیفیت بالاتر تولید می‌کنیم.

پزشکی نجف آبادی، ضمن بازگونمودن راهبرد توسعه کشاورزی در ایران به‌صورت حرفه‌ای ادامه داد: راهبرد توسعه کشاورزی در ایران به‌صورت حرفه‌ای، به‌طوری که موجب افزایش بهره‌وری، کیفیت و مزایای صادراتی شود، زمانی اتفاق خواهد افتاد که مصرف‌کننده و متقاضی اصلی آن صنایع تبدیلی باشد؛ شرکت‌هایی که در حوزه صنایع تبدیلی در سایز مناسب باشند.

استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، یادآورشد: کشاورز در آذربایجان شرقی با اطلاعات گنگ از بازار تولید می‌کند و می‌کارد و با اطلاعات محدودی از بازار و پیش از موعد مناسب، کالایش را عرضه می‌کند و این موضوع، کشاورز را در وضعیت نامناسبی قرار می‌دهد. علت این وضعیت نامناسب امروز این است که در سبد صنایع غذایی تبدیلی نیز دریافت محصولات به اندازه‌ مناسب، باکیفیت مناسب و در زمان مناسب امکان‌پذیر نیست.

وی، از افزایش طول عمر ماندگاری در بازار درپی توسعه محصولات فرآوری شده گفت و افزود: نگاه صادرکنندگان بخش کشاورزی به بازارهای بین المللی از منظر کسب درآمد فوری و بدون تلاش زیاد است درحالی که اندکی تلاش برای تبدیل محصولات کشاورزی به فرآورده‌های با ارزش افزوده، علاوه بر آن که مقدار کسب درآمد از بازارهای صادراتی را افزایش می‌دهد، طول عمر ماندگاری در بازارها را نیز بالا می‌برد.

پزشکی نجف آبادی، صادرات فلّه ای را تاثیرگذار در از دست دادن فرصت‌های ارزآوری دانست و تاکیدکرد: صادرات فلّه ای محصولات کشاورزی در آذربایجان شرقی همواره عاملی برای فروش تولیدات این بخش در بازارهای بین المللی با حداقل قیمت جهانی بوده وفرصت‌های ارزآوری قابل توجهی را از دست صادرکنندگان ایران ربوده است.