تنوع اقلیمی آذربایجان شرقی بهترین فرصت برای تقویت تولیدات کشاورزی است
تنوع اقلیمی آذربایجان شرقی بهترین فرصت برای تقویت تولیدات کشاورزی است

بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است، به‌ طوری ‌که حدود ۱۸ درصد تولید ناخالص ملّی، ۲۵ درصد اشتغال، تأمین ۸۵ درصد غذای جامعه، ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی و ۹۰ درصد مواد اولیه‌ مورد استفاده در صنعت را فراهم می‌کند. این بخش محوری‌ترین بخش خودکفایی است و می‌توان از این راه بستری برای […]

بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است، به‌ طوری ‌که حدود ۱۸ درصد تولید ناخالص ملّی، ۲۵ درصد اشتغال، تأمین ۸۵ درصد غذای جامعه، ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی و ۹۰ درصد مواد اولیه‌ مورد استفاده در صنعت را فراهم می‌کند.

این بخش محوری‌ترین بخش خودکفایی است و می‌توان از این راه بستری برای توسعه صنایع ایجاد کرد.

 بیش‌ترین سهم در ارزش افزوده به کشاورزی اختصاص یافته است. با توجه به سهم قابل توجه ۹۰ درصدی کشاورزی در تأمین مواد غذایی کشور تولیدات کشاورزی ملّی‌ترین نوع تولید به‌شمار می‌رود.

کشاورزی پایه و اساس خودکفایی اقتصادی و بستر تولیدات ملّی و استانی است

دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اظهار کرد: کشاورزی پایه و اساس خودکفایی اقتصادی و بستر تولیدات ملّی و استانی است. توجّه ویژه به امر تولیدات کشاورزی در کنار سایر تولیدات اقتصادی دیگر مانند تولیدات صنعتی، خدماتی، تجاری و نیز تولیدات استراتژیک و… در شرایط اقتصاد مقاومتی ضروری بوده و باید به طور جدی در کشور صورت پذیرد.

حسین راحلی در گفت‌وگو با خبرنگارتسنیم در تبریز، افزود: بخش کشاورزی می‌تواند ضمن پشتیبانی از دیگر حوزه‌های تولیدات داخل و نیز تهیه موادخام و نیازهای پایه‌ای و اولیه سایربخش های اقتصادی، گامی بلند را در تأمین نیازهای اساسی کشور برداشته و از این طریق راه خودکفایی اقتصادی و عدم وابستگی به خارج را هموار کند.

وی ضمن بازگو نمودن ضرورت تشکیل نهادها و ابزارهای مالی در نهادهای خصوصی بیان کرد: درحال حاضر در باور عموم نهاد مالی که باید درخدمت کشاورزی باشد تنها بانک کشاورزی است، در حالی که در نگاه مهندسی این امر پذیرفته نمی‌شود و بر این مبنا باید بخشی از نهادها و ابزارهای مالی در کشاورزی را نهادهای دولتی و بخشی دیگر را نهادهای خصوصی تشکیل دهند.

راحلی ادامه داد: درکنار ظرفیت‌سازی کارشناسی که برای بخش کشاورزی لازم است، ایجاد فضا و محیط سرمایه نیز یکی از عوامل اصلی توسعه و پیشرفت این صنعت به‌شمار می‌رود.

دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، باکیفیّت بودن کالا را بهترین تبلیغ برای محصول دانست و یادآور شد: باکیفیّت بودن کالا بهترین تبلیغ برای محصولات تولیدی در آذربایجان شرقی بوده و به راحتی مورد استقبال مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.

راحلی، از نقش افزایش تولید به تخصص و مهارت بهره برداران گفت و تاکید کرد: افزایش تولید در واحد سطح به دانش، تخصص و مهارت بهره برداران بستگی دارد، از این رو، یک عامل اساسی درانتقال موفق یافته‌های تحقیقاتی، استفاده از شیوه‌های مؤثر و کارآمد ترویجی است که تلفیق آن با دانش بومی کشاورز، سبب ارتقای دانش و مهارت آنان و درنتیجه افزایش تولید باکیفیت می‌شود.

سربلندی در تولید درپی اتخاذ راهکارهای مُدرن و استفاده از نظرات متخصصان کشاورزی

استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اظهار کرد: اتخاذ راهکارهای مُدرن و استفاده از نظرات متخصصان کشاورزی در آذربایجان شرقی، استفاده از تکنولوژی روز و سیستم مکانیزه، خرید به موقع محصول از کشاورزان با قیمت مطلوب و جلب رضایت آنان، ساماندهی تشکل‌های بخش کشاورزی و دیگر موارد در این بخش بسیاری از نابسامانی‌ها، مشکلات و معضلات را برطرف می‌سازد تا شاهد خودکفایی و سربلندی در تولید همه محصولات کشاورزی که افتخار هر ایرانی است به ارمغان آید.

فاطمه کاظمیه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در تبریز، افزود: برای موفقیت در کشاورزی و تولید، لازم است اطلاعات دقیقی از عوامل تأثیرگذار بر تولید داشته و بتوانیم آن‌ها را با برنامه ریزی صحیح و علمی مدیریت کنیم و درنهایت کشاورزان را برای انتقال دانش به درون مزرعه و استفاده از این دانش همراه کنیم.

وی، از تنوع اقلیمی در آذربایجان شرقی گفت و بیان کرد: آذربایجان شرقی از تنوع اقلیمی و آب و هوای مختلف برخوردار بوده و این ظرفیت بسیار مناسب، بهترین فرصت را به امر تنوع دهی به تولیدات کشاورزی داده و امکان تأمین بسیاری از احتیاجات مواد غذایی و مواد اولیّه تولید را در داخل کشور به وجود آورده است.

کاظمیه ارائه آموزش‌های نوین کشاورزی به کشاورزان آذربایجان شرقی را عاملی در تولید محصولات باکیفیّت دانست و ادامه داد: اجرای برنامه ریزی‌های دقیق و اصولی به همراه ارائه آموزش‌های نوین کشاورزی به کشاورزان آذربایجان شرقی می‌تواند ضمن تاثیرگذاری مثبت در تولید محصولات باکیفیّت و مرغوب سبب آشنایی آنان با روش‌های نوین در بخش کشاورزی شود.

استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، یادآورشد: رشد زیاد جمعیت و افزایش مستمر تقاضای مواد غذایی در کشور، ایجاد تحول در کشاورزی را به نحوی که بتواند کمیّت، کیفیّت و تنوع محصولات کشاورزی را در مدت زمانی کوتاه افزایش دهد اجتناب ناپذیر کرده است.

کاظمیه ضمن تاکید بر توجّه ویژه به کشاورزی در آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: توجّه ویژه به کشاورزی در آذربایجان شرقی تاثیرگذار دربرطرف شدن مشکلات احتمالی و هموار شدن راه‌های توسعه و گسترش کشاورزی به عنوان بستر تولیدات ملّی خواهد شد.