پنج سال دیگر دریاچه ارومیه خشک می‌شود؟
پنج سال دیگر دریاچه ارومیه خشک می‌شود؟

تجریشی ( مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه ) : وقتی متوجه شدیم که حق‌آبه دریاچه ارومیه را پرداخت نکرده‌اند، برای وزیر محترم، مدیر حوضه و معاون محترم وزارت نیرو نامه نوشتیم و آن‌ها این طور پاسخ دادند؛ “بارش‌ها کم است قانون خیلی مشخص و توافقمان با وزارت نیرو هم معلوم است، […]

تجریشی ( مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه ) : وقتی متوجه شدیم که حق‌آبه دریاچه ارومیه را پرداخت نکرده‌اند، برای وزیر محترم، مدیر حوضه و معاون محترم وزارت نیرو نامه نوشتیم و آن‌ها این طور پاسخ دادند؛ “بارش‌ها کم است
قانون خیلی مشخص و توافقمان با وزارت نیرو هم معلوم است، اما متاسفانه آن‌هابه تعهداتش عمل نکرده‌اند و یک باره مسیر آب را به دریاچه بسته و حتما این آب را به بخش کشاورزی داده‌اند
هر سال چیزی حدود ۸۰سانتی‌متر از آب دریاچه تبخیر می‌شود، اگر حق‌آبه‌ها به دریاچه داده نشود تنها یک سوم این میزان آب وارد دریاچه می‌شود و به طور کلی ۲۰ سانتی‌متر از تراز دریاچه کم می‌شود. در نتیجه با ادامه همین روند دوباره در پنج سال آینده شرایط دریاچه به نقطه شروع برمی‌گردد/ خبرآنلاین