حضور رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی درجلسه تبادل نظر جهت اجرای بهینه طرح محلول پاشی در دیمزار ها
حضور رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی درجلسه تبادل نظر جهت اجرای بهینه طرح محلول پاشی در دیمزار ها

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  آذربایجان شرقی جلسه تبادل نظر جهت اجرای بهینه طرح محلول پاشی در دیمزار ها با حضور مهندس فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، معاونین استان، دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی و محققین دیم مراغه […]

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  آذربایجان شرقی جلسه تبادل نظر جهت اجرای بهینه طرح محلول پاشی در دیمزار ها با حضور مهندس فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، معاونین استان، دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی و محققین دیم مراغه در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

در ابتدای جلسه مهندس رخ افروز معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان توضیحات مبسوطی در خصوص اجرای طرح محلول پاشی در دیمزارها ارائه نموده و با توجه به سطح اجرائی این طرح در استان ( ۱۵۴۰۰۰ هکتار ) و اینکه در پائیز ۹۹ به علت گران شدن قیمت انواع کودهای فسفاته و پتاسه ، افت شدیدی در مصرف این کودها در زمان کشت مشاهده گردیده که به منظور جبران بخشی از نیاز گیاهان به مواد غذائی ، طرح محلول پاشی کود NPK+Zn از طریق معاون امور زراعت وزارت متبوعه به استان ها ابلاغ و در این رابطه سهمیه کودهای ابلاغی به استان تهیه و طبق برش شهرستانی به شهرستان های تابعه ارسال تا اقدام به محلول پاشی گردد . در این راستا عملیات محلول پاشی در تعدادی از شهرستان ها ی استان شروع شده ولی بدلیل پاره ای از محدودیت ها (خصوصیات کودی، کاهش بارندگی و تنش خشکی) لزوم هم اندیشی در خصوص تصمیم گیری در خصوص نحوه ادامه عملیات محلول پاشی در استان ضرورت داشته است .

در ادامه دکتر اکبرزاده از اداره کل هواشناسی استان گزارشی از وضعیت آب و هوائی استان ارائه و با اعلام اینکه میزان بارندگی در استان در مقایسه با بلند مدت حدود ۳۹% کاهش داشته که عمدتاً در مناطق جنوبی استان بوده و در مناطق شمالی استان بارش ها در حد نرمال می باشند . همچنین کاهش بارندگی ها و افزایش دما باعث بروز تنش خشکی در استان شده و پیش بینی ها ی هواشناسی نشان می دهد که میزان بارندگی اردیبهشت زیر نرمال بوده و احتمال سرمازدگی نیز دور از انتظار نمی باشد .

سپس دکتر اسکندری ناظر طرح جهش تولید استان با اشاره به بازدید از ۱۸ شهرستان استان از روند اجرای طرح جهش تولید اعلام نمود که وضعیت مزارع  در مناطق شمالی استان از نظر رطوبت ، بارندگی و رشد در شرایط بهتری بوده ولی در مناطق جنوبی ( مثلاً شهرستان چاراویماق بخش شادیان ) خشکی بیشتر و رطوبت در حد مطلوب نمی باشد ولی رشد مزارع خوب بوده که هرچه به طرف هشترود می رویم رشد ضعیف ولی رطوبت خوب می باشد .

در ادامه دکتر بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان نیز با اشاره به اینکه هر قدر از مرحله پنجه زنی به بعد با توجه به کاهش بارندگی ، و عدم رطوبت کافی ، کاهش در رشد گیاه ایجاد خواهد شد که از دلایل آن اینکه محلول پاشی بر رشد هوائی گیاه تاثیر داشته که در صورت عدم تامین رطوبت کافی می بایست رشد ریشه گیاه نیز مورد مطالعه قرار گیرد . از طرفی در تغذیه دیمزار ها به استفاده از محلول پاشی ۳% کود اوره تاکید داشته و استفاده از ترکیبات پتاسه را در مزارع آبی توصیه نمود.

سپس دکتر فرج نیا رئیس بخش خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و دبیر کمیته نظارت و پایش مواد کودی استان نیز ضمن اشاره به نمونه برداری از کودهای ارسالی به استان از طریق دو شرکت آلکان و زیست فناور سبز و نمونه برداری از واحد تولید شرکت آلکان و ارسال به موسسه تحقیقات خاک و آب کشور ، نتایج ارسالی حاکی از قابل قبول بودن نتایج آنالیز ها بوده ولی امکان اظهار نظر در خصوص حلالیت کودهای مذکور نمی باشد . همچنین با توجه به تجزیه ۲۸۰ نمونه خاک مزارع در سال زراعی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان در حدود ۹۵% از اراضی فسفر حدود ۸ تا ۱۲ بوده که قابل قبول می باشد .

در ادامه  دکتر فیضی محقق موسسه تحقیقات دیم کشور نیز با با اعلام اینکه میزان فسفر موجود اگر زیر ۵ ppm  در کیلوگرم نباشد میزان خسارت ناشی از  کمبود فسفر قابل توجه نبوده و از طرفی میزان پتاسیم موجود در خاک دیمزارها به اندازه کافی می باشد ، بر ضرورت محلول پاشی با کود های ازته به میزان ۵% تاکید و میزان کود ازته استفاده شده در محلول پاشی NPK  (۵% ازت ) بعلاوه  سه کیلو اوره ، برای تامین کود ازته مورد نیاز گیاه کافی نبوده و بر ضرورت بازنگری در دستورالعمل ارسالی تاکید کرد.

سپس دکتر روستائی رئیس بخش غلات موسسه تحقیقات دیم کشور نیز با تاکید بر شرایط خشکسالی حاکم در سال زراعی جاری و عدم پراکنش مناسب بارندگی در زمان کاشت (تاخیر در بارندگی ) و وقوع سرمازدگی در پاره ای از نقاط استان خواستار ارزیابی نتایج محلول پاشی در مزارع شاهد با مزرعه محلول پاشی شده با آب خالص و مزرعه محلول پاشی طبق دستورالعمل ارسالی شده و میزان تاثیر گذاری محلول پاشی مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به تاکید به عمل آمده در دستورالعمل ارسالی از محلول پاشی مزارعی که در مناطق با شرایط خشکی واقع شده اند جداً خودداری گردد . همچنین با توجه به توصیه های کودی خواستار استفاده از ۷۰ تا ۸۰ درصد کود ازته مورد نیاز زراعت های دیم در زمان کاشت شده که با برنامه ریزی و تامین به موقع در زمان کشت پائیزه مورد استفاده قرار گیرد .  

در آخر مهندس فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن اجماع نقطه نظرات حاضرین ، خواستار ارائه راهکار جامع در این خصوص جهت اعلام به بهره برداران گردیده و بر موارد زیر تاکید نمود:

۱ –نظر به شرایط اقلیمی متفاوت در استان و وجود محققین و کارشناسان با تجربه در استان ها ، پیشنهاد می گردد  تا در تدوین دستورالعمل های ارسالی ضمن هماهنگی از نقطه نظرات محققین و کارشناسان استانی بخصوص موسسه تحقیقات دیم کشور مستقر در این استان بهره برداری گردد .

۲ – با توجه به گزارشات اعلامی و شرایط خشکی حاکم در شهرستان های جنوبی استان    ، محلول پاشی در این مناطق معنی دار نبوده و مقرر گردید تا فراهم شدن شرایط مناسب ، محلول پاشی در شهرستان های واقع در مناطق شمالی استان انجام شده و همچنین در انتخاب مزارع جهت ارزابی عملکرد محلول پاشی از مزارع شمالی استان انتخاب گردد . که در این رابطه پیشنهاد گردید که انتخاب مزارع در شهرستان های هوراند – اهر و کلیبر ( بخش آبش احمد ) انجام پذیرد .

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی