پارک مفاخر تبریز
پارک مفاخر تبریز

در سال‌های پایانی دوره قاجار یکی از بازرگانان نامدار تبریزی به‌ نام حاج رضا طوبی بنا به نیازهای آن روز شهر زمین‌های باغ بزرگ خود را به شهر و شهروندان تبریزی بخشید تا در آنجا آرامستان بزرگ و در خوری راه اندازی شود، آرامستان در زمین‌های وقف شده حاج رضا طوبی بنام خود او ساخته […]

در سال‌های پایانی دوره قاجار یکی از بازرگانان نامدار تبریزی به‌ نام حاج رضا طوبی بنا به نیازهای آن روز شهر زمین‌های باغ بزرگ خود را به شهر و شهروندان تبریزی بخشید تا در آنجا آرامستان بزرگ و در خوری راه اندازی شود، آرامستان در زمین‌های وقف شده حاج رضا طوبی بنام خود او ساخته شد و مردم تبریز نام گورستان را طوبائیه نهادند.

پارک مفاخر یکی از زیبا ترین پارک‌های تبریز است در سال ۱۳۷۵ در محل سابق گورستان طوبائیه ساخته شد. در این پارک تنی چند از مشاهیر آذربایجان از جمله باقرخان، سردار همایون قاسم خان والی (اولین شهردار تبریز)، آیت‌الله میرزا فتاح شهیدی، رضا طوبی، محمد نخجوانی و دیگر مفاحر آذربایجان دفن شده‌اند.

متاسفانه در سال‌های اخیر در ورودی آن تنها در ساعات اداری به روی شهروندان و گردشگران باز می‌شود.