عمارت کلاه فرنگی باغشمال
عمارت کلاه فرنگی باغشمال

ظاهرا قدیمی ترین عمارت موجود در باغشمال تبریز بود. مجموعه کاخ‌ها و عمارت‌های باغشمال یا «شازدا باغی»، یکی از باغ‌ها و محله‌های تاریخی و معروف شهر تبریز است که در قسمت مرکزی این شهر واقع شده‌ و به دستور یعقوب آق‌قویونلو در دوران صفوی و قاجار برای میهمانی‌های شاهزادگان بنا شده بود. عباس میرزا و […]

ظاهرا قدیمی ترین عمارت موجود در باغشمال تبریز بود.

مجموعه کاخ‌ها و عمارت‌های باغشمال یا «شازدا باغی»، یکی از باغ‌ها و محله‌های تاریخی و معروف شهر تبریز است که در قسمت مرکزی این شهر واقع شده‌ و به دستور یعقوب آق‌قویونلو در دوران صفوی و قاجار برای میهمانی‌های شاهزادگان بنا شده بود.

عباس میرزا و دیگر شاهزادگان قاجار در دوران شاهزادگی خود با احداث ساختمان‌ها و کاخ های گوناگون در محوطه باغ‌شمال تبریز، بیش‌ترین رونق و آبادانی را به آن بخشیدند، به گونه‌ای که این باغ پس از عباس میرزا به باغ شازدا مشهور گشت و در سال ۱۳۰۸ شمسی این مجموعه به تملک شهرداری درآمد و ویران شد