قانلی دالان، بازار تاریخی تبریز
قانلی دالان، بازار تاریخی تبریز

در مورد نامگذاری این دالان در بازار تاریخی تبریز به نام «قانلی دالان» (دالان خونی)، این گونه آمده است که در سال ۱۲۶۳ قمری، به «حاج اللهیار» که از لوطیان و پهلوانان محلهٔ ورجی بود، خبر می‌دهند که داروغه یا رئیس شهربانی شهر به نام «حاج رجبعلی خان داروغه» در یک مهمانی گفته است که […]

در مورد نامگذاری این دالان در بازار تاریخی تبریز به نام «قانلی دالان» (دالان خونی)، این گونه آمده است که در سال ۱۲۶۳ قمری، به «حاج اللهیار» که از لوطیان و پهلوانان محلهٔ ورجی بود، خبر می‌دهند که داروغه یا رئیس شهربانی شهر به نام «حاج رجبعلی خان داروغه» در یک مهمانی گفته است که به عللی تبریزیان بی‌غیرت هستند. حاج اللهیار نیز با شنیدن این سخن با ۲۷ نفر دیگر به بازار رفته و رجبعلی داروغه را در «حجرهٔ کریم نیل‌فروش» به قتل می‌رساند. پس از آن واقعه دالان «حاج سید حسین»، به نام «دالان خونی» یا «قانلی دالان» مشهور می‌شود.

امروزه کار عموم اصناف و کسبه این دالان فروش گیاهان دارویی و عطاری می باشد.

منبع: کتاب شهر من تبریز، بهروز خاماچی