رونمایی از سالن همایش سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی درپردیس کشاورزی سعیدآباد
رونمایی از سالن همایش سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی درپردیس کشاورزی سعیدآباد

رونمایی از سالن همایش سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی درپردیس کشاورزی سعیدآباد  مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان به پاس ایثار وازخودگذشتگی سردار شهید باشد که اذهان ایرانیان بماند که بزرگ مردی از سربازان عاشق ولایت جانش را درطبق اخلاص قرار داد تا ما طعم شیرین امنیت را بچشیم.روحش شاد ویادش گرامی باد. […]

رونمایی از سالن همایش سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی درپردیس کشاورزی سعیدآباد  مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان به پاس ایثار وازخودگذشتگی سردار شهید باشد که اذهان ایرانیان بماند که بزرگ مردی از سربازان عاشق ولایت جانش را درطبق اخلاص قرار داد تا ما طعم شیرین امنیت را بچشیم.روحش شاد ویادش گرامی باد.

در دست نوشته شهید سلیمانی به تاسی از سردار شهید باکری آمده است: «الهی لا تکلنی، خداوندا مرا بپذیر، خداوندا عاشق دیدارتم، همان دیداری که موسی را ناتوان از ایستادن و نفس کشیدن نمود، الحمدلله رب العالمین، خداوندا مرا پاکیزه بپذیر».

حاج قاسم افتاد تا لاله‌های سرخ دشت ایران و جهان اسلام همچنان ایستاده بمانند.

نام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی برای ابد در تاریخ ماندگار خواهد شد، چرا که او برای ایرانیان یک قهرمان ملی و برای جهان اسلام یک اسطوره مقاومت است.