تسهیل روند تعیین عرصه و حریم شیخ شهاب الدین اهری با همکاری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی
تسهیل روند تعیین عرصه و حریم شیخ شهاب الدین اهری با همکاری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی

مصیب امیری رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در بازید از مجموعه تاریخی شیخ شهاب‌الدین اهری اظهار داشت: با توجه به حضور باستان‌شناسان و تیم‌های کاوش متخصص در مراکز استان‌ها، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی کشور با بهره‌مندی از تجارب کارشناسان متخصص استان‌ها در حال تداوم عملیات کاوش، باستان‌شناسی و تعیین عرصه و حریم آثار است. وی افزود: مراحل […]

مصیب امیری رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در بازید از مجموعه تاریخی شیخ شهاب‌الدین اهری اظهار داشت: با توجه به حضور باستان‌شناسان و تیم‌های کاوش متخصص در مراکز استان‌ها، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی کشور با بهره‌مندی از تجارب کارشناسان متخصص استان‌ها در حال تداوم عملیات کاوش، باستان‌شناسی و تعیین عرصه و حریم آثار است.

وی افزود: مراحل گمانه‌زنی با هدف تعیین عرصه و حریم در شیخ شهاب الدین اهری آغاز شده و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور به عنوان ناظر عالی بر روند این عملیات نظارت دارد.

امیری گفت: با توجه به اهمیت و ارزش مجموعه تاریخی شیخ شهاب الدین اهری، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی کشور برای تسهیل و تامین هرگونه نیازمندی‌های این پروژه آماده همکاری و تسریع روند اجرای آن است.