پرورش دانش اموزان مطالبه گر وظیفه ماست
پرورش دانش اموزان مطالبه گر وظیفه ماست

شیرین یوسفی محقق ومدرس آموزش وپرورش ۸ کلاس سی نفره ورقه اصلاح کردم. ولی این یکی جالب بود… در انتهای برگه پرسش هایی که به بچه ها داده بودم عبارت کلبشه ای”موفق باشید” را ننوشته بودم. یعنی حوصله ام نکشید حتی دو کلمه اضافی تایپ کنم. انقدر وضع روحی ام خراب بود و تالمات ناشی […]

شیرین یوسفی

محقق ومدرس آموزش وپرورش

۸ کلاس سی نفره ورقه اصلاح کردم. ولی این یکی جالب بود…
در انتهای برگه پرسش هایی که به بچه ها داده بودم عبارت کلبشه ای”موفق باشید” را ننوشته بودم.
یعنی حوصله ام نکشید حتی دو کلمه اضافی تایپ کنم.
انقدر وضع روحی ام خراب بود و تالمات ناشی از سیاست زدگی و حوادث اخیر بر من سنگین شده بود که فقط قصد داشتم، هر چه سریع تر از نایپ پرسش ها خلاص شوم…..
اسما خانم در پایان ورقه اش این کاستی مرا به طعن خاطرنشان کرده است.

پ.ن:
۱- به داشتن دانش اموزانی که چنین جسوراند و خودشان را با چاشنی ادبیات و طنز ابراز می کنند، می بالم.
اینده ایران عزیر را با وجود دخترانی چنین باهوش و مطالبه گر سبز و اباد و ازاد می پندارم.

۲- از همکاران و پدران و مادران استداعا دارم نوجوانان و دانش اموزان را مطیع و فرمانبردار نخواهند. سعی کنیم فضا را برای مطالبه گری انها اماده کنیم و خودمان هم سعه صدر بخرج دهیم. بزرگوارانه انها را همراهی کنیم تا از دردها، خواسته ها و نیازها یشان بگویند. در نظر داشته باشیم بین ما و انها یک یا دو نسل فاصله است.باید زبان مشترکی برای گفتن و شنیدن و فهمیدن همدیگر بسازیم.

۳- از نوجوانان و جوانان هم می خواهم بر مهارت هایشان بیفزایند و مطالبات شان رابا ادبیاتی فصیح و تیز بینی حتما و حتما بیان کنند.

یا حق