استقرار سیستم کشت مدرن درپردیس آموزشی و پژوهشی سعید آباد مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان شرقی
استقرار سیستم کشت مدرن درپردیس آموزشی و پژوهشی سعید آباد مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان شرقی

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان شرقی در گفتگو با روابط عمومی مرکز از  سیستم کشت مدرن مستقر شده درپردیس آموزشی و پژوهشی سعید آباد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: هدف اصلی این تکنیک، کاهش مصرف آب و افزایش تولید در واحد سطح همراه […]

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان شرقی در گفتگو با روابط عمومی مرکز از  سیستم کشت مدرن مستقر شده درپردیس آموزشی و پژوهشی سعید آباد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: هدف اصلی این تکنیک، کاهش مصرف آب و افزایش تولید در واحد سطح همراه با کاهش هزینه تولید و آفت‌کش‌ها بوده که همزمان قابلیت تولید در ۳۶۵ روز سال در تمام اقلیم‌ها را دارد.

دکتر احمد بایبوردی افزود: این تکنیک‌ها (بر اساس نوع سیستم و گیاه) می‌توانند افزایش تولیدی بین ۳ تا ۱۰ برابر کشت سنتی و معمول  را ایجاد کنند.

وی بیان نمود: مجموعه‌ای از این تکنیک‌ها (شامل سیستم شناور، سیستم A farm طبقاتی، سیستم کشت ستونی، تکنیک کشت علوفه هیدروپونیک) برای اولین بار در پردیس آموزشی و پژوهشی سعید آباد وابسته به مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی ایجاد و به بهره‌برداری رسیده است.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان شرقی