بازدید دکتر شریف نسب رئیس گروه فنی و مهندسی از پروژه ها و ماشین آلات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجانشرقی
بازدید دکتر شریف نسب رئیس گروه فنی و مهندسی از پروژه ها و ماشین آلات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجانشرقی
تبریزکهن-آقای دکتر هومن شریف نسب رئیس گروه فنی و مهندسی دفتر خدمات فنی و پشتیبانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، از تاریخ ۱۵ لغایت ۱۸تیرماه برای بازدید و بررسی بررسی وضعیت ماشین آلات کشاورزی ستاد مرکز و ایستگاه‌های تابعه در استان آذربایجان شرقی مستقر بودند.

تبریزکهن-آقای دکتر هومن شریف نسب رئیس گروه فنی و مهندسی دفتر خدمات فنی و پشتیبانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، از تاریخ ۱۵ لغایت ۱۸تیرماه برای بازدید و بررسی بررسی وضعیت ماشین آلات کشاورزی ستاد مرکز و ایستگاه‌های تابعه در استان آذربایجان شرقی مستقر بودند.

در این بازدید ابتدا جلسه ای با حضور رییس مرکز ومدیر خدمات فنی وپشتیبانی مرکز در ستاد خسروشاه تشکیل گردید، در این جلسه ضمن عرض خوش آمدگویی به آقای دکتر شریف نسب و قدردانی از زحمات همکاران بخش، اشاره‌ای بر خلاصه‌ای از عملکرد، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی داشته وبه موانع ساختاری در مرکز که بر کیفیت خدمات فنی وپشتیبانی تاثیر می گذارند اشاره شد و برنامه‌های آتی مرکز در خصوص محوریت درآمدزایی ایستگاه‏های تحقیقات کشاورزی را تشریح نمودند.

سپس آقای دکتر شریف نسب از ایستگاه‌های تحقیقات کشاورزی خسروشاه، کهریز سهند، تیکمه داش و پردیس آموزشی وپژوهشی سعید آباد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی بازدید نمودند. در این بازدید که با حضور روسا و کارشناسان ایستگاه‌های کشاورزی تابعه انجام گرفت، دکتر شریف نسب بر سیاست‌ها و رویکردهای سازمان درخصوص خرید، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و ادوات کشاورزی اشاره نموده و تمرکز بر روی اولویت‎های اصلی و مورد نیاز زیرساخت‌های تحقیقاتی استانی در راستای حل مشکلات کشاورزی استان را مورد تاکید قرار دادند.ایشان توضیحات مبسوطی در خصوص سامانه ماسین آلات ولزوم تکمیل دقیق وفنی آن که باید با مشارکت محققان بخش تحقیقات فنی ومهندسی صورت گیرد اشاره کردند .هدف از این مستند سازی به روز کردن ماشین الات وانجام تعمیرات در مواقع ضروری واموالی که به صورت مازاد تعیین می شوند در اختیار سایر واحد های تابعه سازمان قرار می گیرد.

در ادامه دکتر شریف نسب سیاست‌های دفتر خدمات فنی و پشتیبانی سازمان در راستای ارتقا شاخص‎های فنی و مهندسی را یادآوری نموده و برنامه‌ریزی دقیق و منظم برای افزایش کمیت و کیفت محصولات کشاورزی را از طریق سرویس و نگهداری به موقع ماشین‌ها و ادوات کشاورزی خواستار شدند. ایشان در این بازدید از سیاست دفتر خدمات فنی و پشتیبانی در خصوص عدم نگهداری ادوات بلااستفاده و تهاتر با سایر مراکز در راستا صرفه جویی در هزینه‌ها را خواستار شدند. در نهایت ایشان از خدمات مدیریت خدمات فنی وپشتیبانی مرکز که با حداقل نیروی انسانی (دونفر) سعی در انجام مطلوب سیاست های دفتر دارند قدردانی نمودند .