گزارش تصویری از  شهردار منطقه یک تبریز در جریان اجرای پروژه ” یاشئل کوچه “
گزارش تصویری از  شهردار منطقه یک تبریز در جریان اجرای پروژه ” یاشئل کوچه “
تبریزکهن-مهندس اکبر پورخردمند شهردار منطقه یک در جریان اجرای پروژه " یاشئل کوچه" عمل گرایی به وعده های داده شده و صداقت با مردم را راز موفقیت پروژه ها و ایجاد حسّ مشارکت پذیری در شهروندان دانست.

تبریزکهن-مهندس اکبر پورخردمند شهردار منطقه یک در جریان اجرای پروژه ” یاشئل کوچه” عمل گرایی به وعده های داده شده و صداقت با مردم را راز موفقیت پروژه ها و ایجاد حسّ مشارکت پذیری در شهروندان دانست.
مهندس پورخردمند بیان داشت : در اجرای هر پروژه ای اگر با مردم صادق باشیم و به وعده‌های داده شده جامعه عمل بپوشانیم بی‌شک توانسته ایم پل ارتباطی صحیح و دقیقی را با شهروندان ایجاد و اعتماد آنان را جلب نمائیم که این امر مهم باعث ورود شهروندان به امور شهر و ایجاد حسّ مشارکت پذیری را در آنان افزایش خواهد داد.
وی گفت : ” یاشئل کوچه ” حاصل این امر است که پس از همفکری و ایجاد ارتباطات تنگاتنگ با اهالی ملازینال و همکاری دفتر تسهیلگری این محله که نقش مهمی در ایجاد این پل ارتباطی داشتند سریعاً شهرداری وارد عمل شده و با فاصلۀ بسیار کم توانیم این پروژه که در حوزه زیباسازی محلات اقدام شده را عملیاتی و تحویل اهالی محترم نمائیم .
شایان ذکر است طرح و ایدۀ اصلی ایجاد ” یاشئل کوچه ” که زیبائی خاصی را به محله بخشیده توسط شهردار منطقه یک مهندس پورخردمند ارائه شده که پس از مطرح شدن و همفکری با شهروندان و رغبت آنان برای اجرای این طرح عملیاتی و هم اکنون به اتمام رسیده است.اکنون بعد از اجرای موفقیت این پروژه که با در نظر گرفتن ظرافت های معماری وروشناسی شهری صورت گرفته ضمن ایجاد انگیزه در میان شهروندان متقاضیان زیادی برای اجرای مشابه این پروژه اعلام آمادگی نموده اند.