دستورالعمل کوددهی گندم
دستورالعمل کوددهی گندم

با توجه به شرایط اقلیمی سال زراعی جاری همچنین طولانی بودن دوره رشد گندم، تامین به موقع و کافی آب در طول دوره رشد، اهمیت بسزایی دارد همچنین با توجه به کاهش بارندگی در کنار افت دما در  اکثر مناطق استان در اوایل آذر ماه که  منجر به رکود قابل ملاحظه ای در رشد و […]

با توجه به شرایط اقلیمی سال زراعی جاری همچنین طولانی بودن دوره رشد گندم، تامین به موقع و کافی آب در طول دوره رشد، اهمیت بسزایی دارد همچنین با توجه به کاهش بارندگی در کنار افت دما در  اکثر مناطق استان در اوایل آذر ماه که  منجر به رکود قابل ملاحظه ای در رشد و نمو گندم شده است تمهیدات لازم در خصوص مدیریت آبیاری و تغذیه به ویژه در مرحله پنجه زنی گندم جهت جبران خسارت های احتمالی ضروری است . لذا بدین منظور توصیه می شود در صورت امکان  نسبت به آبیاری اقدام شود.

لذا جدول ذیل زمان های آبیاری مزارع گندم را بیان می کند در صورت آبیاری گندم در این مراحل کمترین تنش کم آبی را شاهد بوده و کاهش عملکرد محسوس نخواهد بود.

آبیاری گندم

 

مرحله نموی گندم اثرات تنش کم آبی و نیاز به آبیاری مزارع
جوانه زدن تشکیل گیاهچه ضعیف
پنجه زنی علاوه بر کاهش تعداد پنجه، در این مرحله ریشه­های ثانویه یا دائمی تشکیل می­گردند که نقش اصلی و حیاتی در تغذیه گیاه دارند که در اثر وقوع تنش ضعیف خواهند بود
ساقه رفتن کاهش تعداد سنبله و سنبلچه
سنبله رفتن علاوه بر افزایش گلهای نازا که نتیجه آن کاهش تعداد دانه در سنبله است، چون در این مرحله برگ پرچم رشد می­کند. در صورت بروز تنش، کاهش سطح برگ پرچم و در نهایت کاهش سطح فتوسنتز سبب کاهش وزن هزار دانه خواهد داشت
گلدهی عدم تلقیح گلها و کاهش تعداد دانه در سنبله
شیری شدن دانه­ چروک و لاغر بودن دانه­ها و کاهش وزن هزار دانه

همچنین ذکر این نکته ضرورری است که پیروی از اصول مدیریت بهینه تغذیه گندم و استفاده از کودهای حاوی عناصر غذایی، مواد آلی و محرک های رشد گیاه در قالب یک برنامه مدیریتی و برنامه ریزی شده که عمدتاً از اول فصل رشد آغاز می گردد، علاوه بر حصول عملکرد و کیفیت محصول، گیاه را در برابر بسیاری از تنشهای زنده و غیر زنده از جمله سرمازدگی مقاوم می سازد. لذا ضروری است با توجه به دستورالعمل های ارسالی نسبت به تغذیه گندم سال زراعی جاری طبق جدول ذیل اقدام گردد.

دستورالعمل کوددهی گندم در مرحله داشت برای مقاوم سازی گیاه در برابر تنش های محیطی

مراحل فنولوژیکی

 

نوع کود

قبل از کاشت دومین آبیاری شروع پنجه زنی تکمیل پنجه زنی ساقه دهی قبل از ظهور خوشه دانه بندی شیری یا خمیری شدن دانه ها
کود نیتروژنی   ۳۰ درصد توصیه شده ۴۰ درصد توصیه شده ۳۰ درصد توصیه شده محلولپاشی محلولپاشی
کودهای حاوی عناصر ریزمغذی به ویژه روی     محلول پاشی* محلول پاشی*      
کودهای قابل حل با پتاسیم بالا     ۵ تا ۱۰ کیلو گرم در هکتار

کودآبیاری*

  محلول پاشی-کودآبیاری   محلول پاشی
کودهای قابل حل با فسفر بالا کودآبیاری   ۵تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار

کودآبیاری*

محلول پاشی*      
اسیدهای هیومیک   کودآبیاری ۵ تا ۶ لیتر در هکتار

کودآبیاری*

     
محرک های رشد گیاهی( جلبک یا اسید آمینه     محلول پاشی محلول پاشی*        

در اراضی که آزمون خاک در آنها صورت گرفته است، مصرف ۲۵ تا ۴۰ درصد(یک چهارم تا یک سوم) مقدار توصیه شده کود اوره به صورت  سرک بکار رود.

در مزارع فاقد توصیه کودی مقدار ۱۰۰ کیلوگرم کود اوره( یک سوم) به صورت سرک مصرف شود. این مقدار بر مبنای ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره در نظر گرفته شده است.

با توجه به نقش پتاسیم در تعدیل اثر تنش خشکی، در مزارع دارای توصیه کودی چنانچه مقدار کود پتاسیم به هر دلیلی پیش از کاشت مصرف نشده، می توان در یک یا دو سرک همزمان با کود سرک اوره آن را مصرف نمود. طبق جدول بالا

در صورتی که قبل کود های پتاسه و فسفاته در زمان کشت مصرف نشده است بهتر است این کودها به صورت سرک در آب آبیار ی مصرف گردند.