ضرورت ایفای نقش راهبردی شورای شهر تبریز درتدوین بودجه
ضرورت ایفای نقش راهبردی شورای شهر تبریز درتدوین بودجه

 قرار است شهردار تبریز فردا ( ۲۹دی ۹۸) لایجه ی بودجه ی سال ۹۹ را تقدیم شورای شهر کند ، بودجه ای که پیش بینی می شود کمافی السابق بدون توجه به علت یابی کسر بودجه ای که این ارگان درسالجاری نیز نتوانسته است بخش قابل توجه آن را محقق سازد و نیز بدون اعلام […]

 قرار است شهردار تبریز فردا ( ۲۹دی ۹۸) لایجه ی بودجه ی سال ۹۹ را تقدیم شورای شهر کند ، بودجه ای که پیش بینی می شود کمافی السابق بدون توجه به علت یابی کسر بودجه ای که این ارگان درسالجاری نیز نتوانسته است بخش قابل توجه آن را محقق سازد و نیز بدون اعلام میزان تخصیص اعتبار و پیشرفت اجرایی پروژه های پیش بینی شده جهت آگاهی شهروندان ، با درصدی افزایش نسبت به بودجه ی قبلی بسته شده باشد !

این در حالی است که عدم انتشار جزئیات بودجه ، موجب عدم شفافیت نحوه ی عملکرد شهرداری درقبال هزینه ها و پیشرفت پروژه ها ی تعریف شده برای افکارعمومی و شهروندان می شود و با این وصف امکان ارزیابی کارشناسی و واقعی ناگزیرجای خود را به حدس و احتمالات و گمانه زنی ها می دهد . ازاین رودر وهله ی اول از اعضاء شورای شهرکه هراز چند گاهی صدای اعتراض آن ها در مورد برخی عملکردها و قصور و تخلف شهرداری بر آسمان بر می خیزد انتظار بر این است که با انتشار جزئیات بودجه مبنی بر پیش بینی منابع مالی و محل هزینه های آن امکان مشارکت نظارتی و ارزیابی شهروندان را فراهم سازند .

هم چنین آنچه شورای شهر را در مقابل شهرداری در موضع انفعالی قرارمی دهد و این نهاد را از نقش راهبردی در توسعه ی هدفمند و تاثیر گذاری در اجرای پروژه های ضروری باز می دارد ، مشغول شدن در انبوه لوایح و بحث های پراکنده ای است که بخش عمده ی آن هم مربوط به هبه و بخشش گاهاً خارج ازشرح وظیفه ی شورا و شهرداری و آلوده به کلی شائبه و ابهام است که به عنوان مثال موضوع هبه چند میلیاردی به اتاق بازرگانی احیاناً با دخالت یکی از اعضاء مرتبط شورا بود که ثروت اعضاء آن درمواردی به چند برابر کل بودجه ی سالانه ی شهرداری بالغ می شود ! بنابراین جا دارد اعضاء شورا درجهت ایفای نقش راهبردی در مدیریت شهری به ظرفیت های قانونی فراموش کرده ی خود یعنی ارائه ی طرح های عمرانی و اجرایی بر اساس مطالعات شهری و اجتماعی حوزه ی مسوولیت خود در تدوین بودجه توجه کنند تا تمرکزو محور بحث هاو مطالبات جلسات شورا نیز بصورت بودجه ای و هدفمند و بصورت غیر سلیقه ای در جلسات شورا قرار داده شود .

معذالک آنچه عجالتا ًدرحوزه ی عمرانی ضرورت پیش بینی در برنامه ی بودجه ی سال آینده را دارد ضمن تاکید برسرعت اجرای پروژه های نیمه تمام از جمله پارک بزرگ تبریزکه با تاخیر طویل و کسالت آور مواجه است ، تحقیقاً عبارت از احداث چند تقاطع غیرهم سطح درنقاط پرترافیک مانند تقاطع های خیام و گلشهر بلوار ائل گلی ، احداث پل هوایی بسیار «حیاتی » در نقطه ی ورودی و خروجی کوی مسکونی شهید بهشتی درجاده ی بین المللی « سنتو » و یا تعریف مبادی تردد جدید برای ساکنین این کوی کارگری از ناحیه ی مناسب دیگر جهت عدم تداخل مستقیم غیر استاندارد و خطر آفرین با اتوبان ، احداث تقاطع ضروری در تقاطع غیرهم سطح شهرک خاوران با جاده ی باسمنج و نیز سه راهی همین جاده با بلوار جدیدالاحداث شیخ شهاب الدین اهری و اصلاح مهندسی و سامان دهی ورودی شمال شرق « تبادل امام علی » می باشد.

و صد البته ضرورت اجرای پروژه های ذکر شده نه تنها از جنبه ی توسعه ی وزیبایی شهر بلکه فراتر ازآن ازباب رفع خطرهای احتمالی برای شهروندان و حل معضلات ترافیکی و روان سازی تردد خودروها درمناطق یاد شده است که بطور روزمره اولویت های یکایک آن ها برای همگان بصورت بدیهی احساس می شود .

ابوالفضل وصالی